Samospráva

Parkovanie na chodníkoch - ako ďalej?

chodník SNP

O účinnosti § 52, ods. 2, zákona 8/2009 o cestnej premávke sa v poslednej dobe toho veľa popísalo. V skratke ide o obmedzenie parkovania vozidiel na chodníkoch. Aj v našom meste sme začali s postupnou implementáciou legislatívy do praxe.

V prvom rade ĎAKUJEME!

Úprimne vyjadrujeme vďaku vodičom, ktorí sa rozhodli dodržiavať literu zákona. Bola ich väčšina. Aj napriek určitej miery nepohodlia si vyhľadali iné miesta na preparkovanie vozidiel. Urobili tak v deň platnosti nariadenia, 1.10.2023, niektorí ešte skôr.

Aby sme predišli rôznym interpretáciám a nedorozumeniam nižšie uvedieme kroky, ktoré chceme v uvedenej problematike zrealizovať. 

V týchto dňoch rozdávame informačné letáky za stierače vozidiel, ktoré parkujú v rozpore s uvedeným zákonom. Nedeje sa tak na každom chodníku. Sú vybrané lokality, kde mesto plánuje parkovanie na chodníkoch upraviť dopravnými značkami:

  1. Kujanovec, obytná zóna,
  2. ulica Dr. Úradníčka, pri dome č.: 188,189, 190, a oproti domu č. 191 (Lekáreň pri stanici),
  3. Štefánikova pri domoch č.: 381 – 385 z dvora, kde sú vchody do domov. NIE NA Príjazdových Komunikáciách MEDZI DOMAMI!!!,
  4. ulica Kozmonautov, chodník z oboch strán,
  5. SNP za domom č.: 360 (chodník pri živom plote).

Na chodníkoch v uvedených oblastiach bude postupne prebiehať osádzanie dopravného značenia povoľujúceho parkovanie. Bolo by nezmyselné, keby sme na týchto chodníkoch vodičov sankcionovali a následne im zlegalizovali parkovanie.

V ďalšej fáze plánujeme v spolupráci s mestom, označovanie parkovacích miest, resp. úpravu spevnených plôch, aby sa státie vozidiel zefektívnilo.

Nakoľko je táto problematika veľmi živá , stále sa mení a vyžaduje citlivé riešenia, prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť.

MsP, Publikované: 8.10.2023 | Aktualizácia: 8.10.2023
Nastavenia cookies