Samospráva

Zmeny v parkovaní

parkovanie na chodníku ilustračné foto

parkovanie na chodníku ilustračné foto

V nasledujúcom texte vás chceme informovať o zmenách v spôsobe parkovania na chodníkoch v našom meste.

Od 1.10.2023 v zmysle § 143 k zákona č. 8/2009 Zákon o cestnej premávke vstúpi do platnosti  ustanovenie, ktoré upravuje “správanie“ niektorých účastníkov cestnej premávky.  

V praxi to znamená, že od 1.10.2023 žiadny iný účastník cestnej premávky, okrem chodca a výnimiek, nemôže chodník používať.

Výnimky:

  • cyklisti, ak majú menej ako desať rokov, alebo cyklisti, ktorí ich sprevádzajú, alebo ich vezú...,
  • vodiči samovyvažovacieho vozidla (je vozidlo, ktoré na udržanie rovnováhy, využíva vlastný systém). Musia však jazdiť max. rýchlosťou chôdze, nesmú ohrozovať ani obmedzovať chodcov, a musia jazdiť po pravej strane chodníka,
  •  vodiči automatizovaného doručovacieho vozidla (je vozidlo, ktoré je zkonštruované tak, aby dokázalo jazdiť aj bez stáleho dohľadu vodiča). Musia však jazdiť max rýchlosťou 6km/h a musia dodržiavať pravidlá pre chodcov,
  • výnimkou ja aj parkovanie vozidiel na chodníku, ak je to upravené dopravnou značkou,
  • na chodníku môžu tiež parkovať kolobežky, bicykle a motocykle, ak zostane voľná 1,5 m široká súvislá časť chodníka.

Presné znenie novely:

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Podrobnosti na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=46973 

Ako uvádzajú predkladatelia navrhovanou zmenou by malo dôjsť k logickejšiemu usporiadaniu pravidiel a k vhodnejšej regulácii parkovania. Umožnením parkovania na chodníku na vhodne vytipovaných miestach.

Podrobnosti na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=503678

Toľko k legislatíve.

Vieme si predstaviť, že ideálnym stavom by bolo, keby mal každý obyvateľ nášho mesta parkovacie miesto pre svoj automobil. Pri dnešnom počte vozidiel to nieje možné. To však neznamená, že mesto sa riešeniu otázky parkovania vyhýba. Prostredníctvom vedenia a príslušných oddelení v spolupráci s Mestskou políciou sa priebežne realizujú potrebné aktivity smerujúce na zlepšenie situácie s parkovaním. Za posledných 5 rokov bolo vybudovaných 208 parkovacích miest a v blízkej dobe sa v rôznych projektoch počíta s ďalšími 134 miestami. Okrem toho sa plánuje vyznačovanie parkovacích miest a ďalšie drobné úpravy na zefektívnenie parkovania.

Uvedomujeme si, že nadchádzajúce zmeny významne zasiahnu do zvykov parkovania. K tomu prispôsobíme našu prácu. Najskôr vás chceme informovať a následne budeme literu zákona kontrolovať a riešiť v zmysle platných predpisov. Preto už od dnes spúšťame informačnú kampaň ohľadom plánovaných zmien. Predovšetkým budeme rozmiestňovať informačné letáčiky za stierače vozidiel. Podobne budeme informovať aj obyvateľov prostredníctvom oznamov v poštových schránkach, resp. oznamom na vchodových dverách bytových domov.

Informovať sa môžete tiež osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Osobne na adrese Štefánikova 40/63A, telefonicky na +421907 772 868, 032/776 00 77, alebo elektronickou poštou na adrese policia@staratura.sk .

Zopár faktov o ktoré sa chceme opierať:

  • Mesto nie je povinné vytvárať toľko parkovacích miest koľko áut si jeho obyvatelia zaobstarajú,
  • ako majiteľ majetku (vozidla) máte záväzky, napr. užívať majetok v súlade so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. (Ústava SR čl. 20, ods. 3). Ak si zaobstaráte vozidlo (akýkoľvek iný majetok), ste povinný používať ho v zmysle platnej legislatívy ,
  • informovanie, vysvetľovanie, ľudský prístup neznamená tolerovanie nezákonného správania,
  • nemôžeme všetci parkovať tak, aby sme videli na svoje vozidlo.

Ďakujeme všetkým, ktorí parkujete zákonným spôsobom a snažíte sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako aj tým, ktorí si uvedomujete, že vaše práva končia presne tam, kde začínajú práva iných.

Na záver vás žiadame, aby ste neodkladne hľadali spôsob parkovania v zmysle zákona.

 

 

MsP, Publikované: 20.9.2023
Nastavenia cookies