Samospráva

Máme povinnosť sčítať sa.

Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutočňuje v zmysle novely zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Po tomto termíne bude samosčítanie ukončené. Zadávajú sa údaje, ktoré sú aktuálne k 1.1.2021.


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:

  1. štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  2. občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
  3. tátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

To znamená:

  • ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
  • ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike .


Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu z Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate Vášho rodinného príslušníka alebo inú blízku osobu zadajte jeho/jej rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém Vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba, napr. rodinný príslušník, ktorý Vám pomáha so sčítaním.

Ak ste obyvateľ bez rodného čísla do sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním Vášho dátumu narodenia a pohlavia. V takomto prípade vypĺňate formulár na sčítanie obyvateľov typu B, ktorý obsahuje viac otázok a to preto, lebo o takomto obyvateľovi nemusia byť k dispozícii potrebné údaje vo využívaných existujúcich administratívnych zdrojoch. Je preto potrebné aby tieto údaje boli získané priamo od obyvateľa.

V prípade, že sa nemôžete alebo neviete sčítať sám máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Toto je však možné až v termíne po 1.4.2021. V našom meste je zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent sčítania. Na území mesta budú tiež pôsobiť mobilní asistenti sčítania, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ požiadať telefonicky na Mestskom úrade Stará Turá alebo call centre.

Kontaktovať nás môžete na adrese iveta.petrovicova@staratura.sk, telefonicky 0917 661689, 032 7461635, alebo ivona.malkova@staratura.sk, telefonicky 032 7461638.

Zároveň vás upozorňujeme, aby ste sa nestali obeťami podvodníkov, nakoľko počas elektronického sčítania asistenti  nebudú navštevovať domácnosti. V prípade, že budete potrebovať pomoc mobilného asistenta, preverte si jeho totožnosť predložením preukazu asistenta a občianskeho preukazu.

Ing. Iveta Petrovičová, odd. vnútornej správy MsÚ, Publikované: 17.2.2021 | Aktualizácia: 17.2.2021
Nastavenia cookies