Občan vybavuje

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Stará Turá

Termín na podávanie prihlášok do výberového konania je do 16.05.2022.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies