Rímskokatolícka

Rímskokatolícky farský úrad
Námestie slobody 3/79
web: www.staratura.fara.sk
Tel.: 0909 226 997
Správca farnosti: Vdp. Mgr. Michal Ledecký

Bohoslužobný poriadok v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej:
Pondelok až piatok (okrem utorka) sú slávené sväté omše v letnom čase o 18:30 hod., v zimnom o 18:00 hod. Stredu býva svätá omša ráno o 7:00 hod. V sobotu ráno o 8:00 hod. a v nedeľu sú sväté omše o 8:00 hod. a o 10:30 hod. V čase prikázaných sviatkov, vo Veľkonočnom a Vianočnom období je priebeh bohoslužieb bohatší, o čom informujú oznamy na vývesnej tabuli v predsieni vstupu do chrámu. Aktuálne oznamy farnosti nájdete na výveske kostola a na webovej stránke farnosti: www.staratura.fara.sk .

Každý deň pred slávením svätej omše je k dispozícii kňaz pre vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Chorým a nevládnym, o ktorých kňaz vie, chodieva vysluhovať sviatosti vždy v týždni pred prvým piatkom v mesiaci.

Pre nahlásenie prijatia sviatosti krstu, manželstva, pomazania chorých, či iných administratívnych záležitostí, ako i nahlásenie pohrebu, je kňaz k dispozícii na Rímskokatolíckom farskom úrade, ktorého adresu i tel. číslo uvádzame.

Každoročne 28.septembra býva v chráme celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, kde prichádzajú naši veriaci, aby sa klaňali živému Ježišovi Kristovi prítomnému medzi nami pod spôsobom chleba v Eucharistii.

Okrem toho je vstup do Kostola Nanebovzatia Panny Márie pre veriacich, ktorí sa chcú pomodliť, počas dňa od rána do večera otvorený. Tam sa môžete aj prostredníctvom oznamov umiestených na vývesnej tabuli o aktivitách Rímskokatolíckej farnosti dozvedieť viac.

 podrobnejšie o Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie

Publikované: 25.6.2007 | Aktualizácia: 6.7.2021
Nastavenia cookies