Pamätné tabule

Pamätná tabuľa Staroturanskému úverovému spolku

na budove na ulici SNP s nápisom:
"Staroturanský úverový spolok - zapísané spoločenstvo s r.o. Na Starej Turej založený v roku 1902. Po tridsaťdvaročnej práci a úsilí zbudoval túto novostavbu v roku 1934."

Pamätná tabuľa

literárnym a dobročinným pracovníčkam Márii a Kristíne Royovým bola odhalená 28.a 29.septembra 1969 na ich rodnom dome - evanjelickej fare, na Hurbanovej ulici

Pamätná tabuľa Jánovi Slezákovi

na budove Mestského úradu s nápisom:
"Rodák Ján Slezák narodený 1896, zomrel 1984 - významná osobnosť USA v oblasti armády a diplomacie. K 100.výročiu narodenia venuje mesto Stará Turá."

Pamätná tabuľa na pamiatku partizánskeho prepadu nemeckej posádky

na budove II. základnej školy na ulici SNP s nápisom:
"V týchto priestoroch dňa 12.10.1944 pod vedením veliteľa II.Stalinovej brigády Iľju Danieloviča Dibrova bojovali partizáni proti nemeckým fašistom. V boji hrdinsky zahynul partizán Samuel Marônek."

Pamätná tabuľa venovaná pamiatke umučených učiteľov

na budove II. základnej školy na ulici SNP s nápisom:
V tejto budove pôsobil učiteľ Stanislav Hlubocký umučený spolu s učiteľom Ondrejom Chorvátom za protifašistickú činnosť nemeckými fašistami v Trenčíne na Brezine. Česť ich nehynúcej pamiatke!"

Pamätná tabuľa s reliéfom I.D. Dibrova

Pamätná tabuľa s reliéfom I.D. Dibrova

Z úcty nielen k jeho osobe, ale aj ako prejav vďaky k jeho padlým bojovým druhom, bola na jednom z domov v centre nášho hlavného mesta Bratislavy po druhej svetovej vojne umiestnená tabuľa s reliéfom I.D. Dibrova, ktorá bola však v roku 1990 odstránená a uložená v depozite Galérie mesta Bratislavy.
A keď padlo rozhodnutie na členskej schôdzi ZO SZPB v Starej Turej požiadať primátora nášho mesta o pomoc pri získaní tejto pamätnej tabule pre Starú Turú s jej umiestnením do priestoru v blízkosti Dibrovovej ulice, bolo už len otázkou času, kedy sa tento zámer uskutoční. Lebo na osobný list pána primátora Ing. Jána Kišša primátorovi mesta Bratislavy p. RNDr. Petrovi Kresánkovi z októbra 1995 došla jednoznačne kladná odpoveď so súhlasným stanoviskom inštalovať túto tabuľu v našom meste. Vďaka bývalému veliteľovi brigády p. generálmajorovi v.v. Jozefovi Brunovskému sa tri rozlomené kusy tabule zo solnohradského mramoru celkove vo váhe asi 150 kg dostali k nám na Starú Turú. Príležitosť inštalovať a odhaliť túto pamätnú tabuľu, na existujúcom betónovom podstavci, sa naskytla pri oslavách 52.výročia SNP, 25.8.1996.
Staroturanský spravodajca č. 10 - október 1996, str. 10 JUDr. Marcel Gažík

Pamätná tabuľa bojovníkom SNP

na prízemí v Dome štátnej správe s nápisom:
"Na pamiatku bojovníkov slovenského národného povstania, ktorí položili svoje životy v bojoch proti fašistickým okupantom v podjavorinskom kraji v rokoch 1944 - 1945" s menami padlých.

Nastavenia cookies