Evanjelická

Evanjelický a.v. farský úrad
Ul. Hurbanova 133/1
Tel: 032 776 3110

podrobnejšie o Tolerančnom evanjelickom kostole

Pravidelné zhromaždenia v ev.a.v. cirkevnom zbore:
Nedeľa
9.00 Nedeľná besiedka (v modlitebni)
9.30 Hlavné služby Božie
14.00 Nešporné služby božie (v modlitebni)
14.00 Spoločenstvo evanjelických žien (v modlitebni) - každú druhú nedeľu
Štvrtok
19.00 Stredtýždňové služby Božie (v modlitebni) - v zime o 18.00
19.30 Skúška spevokolu (v modlitebni)
Piatok
18.30 Stretnutie evanjelickej mládeže (v modlitebni)

Nastavenia cookies