Novinky

Novinky zo Starej Turej č. 14/2019
12.7.2019

Novinky zo Starej Turej č. 14/2019

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 14/2019 - premiéra v TV dňa 12.7.2019 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 12.7.2019 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území
4.7.2019

Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Stráž prírody v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky od mája 2019 začali monitorovať nezákonné vjazdy motorových vozidiel do chránených území.


Nové VZN určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta
4.7.2019

Nové VZN určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 bolo prijaté nové Všeobecno záväzné nariadenie č. 4/2019 – Nar. o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá.


Schválené zmeny v poplatkoch za odvoz odpadu
4.7.2019

Schválené zmeny v poplatkoch za odvoz odpadu

Dňa 20.6.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí nové VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Novinky zo Starej Turej č. 13/2019
3.7.2019

Novinky zo Starej Turej č. 13/2019

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 13/2019 - premiéra v TV dňa 28.6.2019 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 28.6.2019 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.Vandalská story
22.6.2019

Vandalská story

Z času na čas sa v našich hláseniach objaví aj udalosť týkajúca sa ničenia verejného majetku. Začiatkom tohto roka si to „odnieslo“ označenie autobusovej zastávky na Mýtnej ulici.


Novinky zo Starej Turej č. 12/2019
18.6.2019

Novinky zo Starej Turej č. 12/2019

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 12/2019 - premiéra v TV dňa 14.6.2019 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 14.6.2019 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.


12.6.2019

Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej

Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamujeme klientom ÚPSVaR, že budova DŠS Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.