Novinky

Novinky zo Starej Turej č. 7/2018
11.4.2018

Novinky zo Starej Turej č. 7/2018

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 7/2018 - premiéra v TV dňa 6.4.2018 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 6.4.2018 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.


Už tento víkend začína JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
4.4.2018

Už tento víkend začína JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Tak ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 3. apríla až 15. apríla 2018. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.
Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu.....


Významné úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach
3.4.2018

Významné úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Za mesiac február a marec tohto roku získali žiaci SOŠ Stará Turá opäť viaceré významné úspechy.


Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (1. kolo)
3.4.2018

Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (1. kolo)

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2018.


Novinky zo Starej Turej č. 6/2018
26.3.2018

Novinky zo Starej Turej č. 6/2018

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 6/2018 - premiéra v TV dňa 23.3.2018 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 23.3.2018 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.


KONTROLA OBJEKTOV - PREVENCIA VLÁMANIA
25.3.2018

KONTROLA OBJEKTOV - PREVENCIA VLÁMANIA

Našou snahou je, aby sa občania mesta Stará Turá cítili bezpečne. Vieme, že existujú ľudia, ktorí sa chcú násilím zmocniť vášho majetku, preto je veľmi dôležité mať ho dostatočne zabezpečený.


Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY
15.3.2018

Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 293/31, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2018/2019.


Ďakujeme občanom
14.3.2018

Ďakujeme občanom

Tento príspevok uverejňujeme z dvoch dôvodov. Tým prvým je vyjadriť vďaku. Ďakujeme za to, že sa snažíte zaparkovať svoje vozidlá tak, aby ste rešpektovali zákon. Ceníme si to o to viac, lebo si uvedomujeme, že kapacita parkovacích miest v našom meste je poddimenzovaná. Druhým dôvodom je naša snaha ukázať, že nie všetky situácie je potrebné riešiť uložením sankcie.


Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!
14.3.2018

Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 21 písm. a) a j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.


Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
14.3.2018

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25 oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle VZN mesta č. 2/2016 dňa 10. a 11. apríla 2018 (t. j. utorok a streda) v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského v čase od 13.00 do 17.00 hod.