Cezhraničná spolupráca

POMÁHÁME PŘÍRODĚ A POZNÁVÁME JEJÍ TAJEMSTVÍ
19.7.2023

POMÁHÁME PŘÍRODĚ A POZNÁVÁME JEJÍ TAJEMSTVÍ

MŠ Kunovice získala nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty. Záměrem projektu je vytváření a upevňování partnerství s městem a MŠ Strará Turá, výměna zkušeností a přenos know how mezi sebou.


Mesto Stará Turá začalo s realizáciou projektu
16.5.2019

Mesto Stará Turá začalo s realizáciou projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu"

Mesto Stará Turá sa zapojilo v januári 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ (kód projektu 304020P534) bol vyhodnotený ako úspešný...


SO(u)L CAMP v našom kraji
18.8.2015

SO(u)L CAMP v našom kraji

SOL (Sharing One Language) je organizácia v Anglicku, ktorá poriada jazykovo - poznávacie pobyty pre študentov aj dospelých a takisto vzdelávacie pobyty pre učiteľov anglického jazyka z celej Európy.Slávnostné ukončenie projektu: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
28.1.2015

Slávnostné ukončenie projektu: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Mesto Stará Turá zorganizovalo v piatok 23. januára 2015 v priestoroch Domu kultúry Javorina slávnostný program: Hauzíreri a handrláci – oživené remeslo. Tento program bol akousi symbolickou bodkou za niekoľkomesačným úsilím mesta Stará Turá a mesta Kunovice, ktoré spoločne realizovali projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach.


Vianočný trh 2014
14.1.2015

Vianočný trh 2014

Dom kultúry Javorina sa snaží v adventnom čase navodiť atmosféru pokoja, radosti z prichádzajúcich sviatkov a ľuďom ponúka kultúrne vyžitie, alebo akcie zamerané na oživenie tradícií nášho regiónu. K tým tradičným podujatiam patrí vianočný trh spojený s domácou zabíjačkou.


Priestory Domu kultúry Javorina ožili Kopaničárskym jarmekom
20.11.2014

Priestory Domu kultúry Javorina ožili Kopaničárskym jarmekom

Žijeme v dobe rýchleho pokroku, neobmedzených možností cestovania, nových výdobytkov techniky, ale naopak v dobe, ktorá nie je naklonená ľudskosti, ochote, ústretovosti. Máme stále menej času a možností na stretávanie sa, osobnú komunikáciu, všetci sme uponáhľaní, vystresovaní, vytráca sa z nás záujem o priateľov či známych.


Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
6.8.2014

Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskom fondom regionálneho rozvoja môžeme podporiť kultúrno-spoločenský rozvoj cezhraničného regiónu Biele Karpaty, posilniť vzájomnú už jestvujúcu spoluprácu a väzby medzi partnerskými mestami Stará Turá a Kunovice.


Jízda králů v Kunoviciach
14.5.2014

Jízda králů v Kunoviciach

Partnerské mesto Kunovice Vás pozýva na tradičnú Jízdu králů, ktorá sa uskutoční od piatku 16. do nedele 18. mája 2014.


Na Javorinu po obnovenej ceste
29.11.2012

Na Javorinu po obnovenej ceste

Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH slávnostne odovzdal v utorok 27. novembra 2012 motoristickej verejnosti do užívania ukončený zrekonštruovaný úsek cesty na slovensko - českej hranici.

Nastavenia cookies