Priateľské stretnutie seniorov z partnerských miest

 Nie je nič krajšie, ako keď sa formálne a oficiálne podujatie postupne vyvinie do neformálneho posedenia medzi dobrými priateľmi. Seniori zo Starej Turej a Kunovíc by mohli o takýchto stretnutiach napísať určite i knihu. Počas niekoľkých rokov sa ich každoročné stretnutia stali udalosťami, kde sa spája domácka pohoda, úprimné priateľstvo, veselá nálada a spokojnosť.

V sobotu 7. marca sa jedno z takýchto stretnutí našich a kunovických seniorov uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v jedálni Strednej odbornej školy v Starej Turej. Hostí na začiatku programu vítala ľudová hudba Poľun pri rezkých tónoch najznámejších ľudových piesní. Keď sa naši milí hostia usadili, prihovorila sa im krásnym textom za literárno-dramatický odbor ZUŠ Stará Turá, Mgr. Katarína Medňanská.  Potom všetkých seniorov, ale aj vzácnych hostí privítala v priestoroch školy primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová. Keďže bolo toto stretnutie venované najmä Dňu žien, prihovoril sa prítomným i místostarosta Kunovíc Ing. Pavel Vardan, ktorý venoval svoj príhovor najmä ženám. Svojich rovesníkov pozdravili i predsedovia jednoty dôchodcov Stará Turá, Klubu dôchodcov Kunovice a Klubu dôchodcov Stará Turá. Všetci zaželali prítomným seniorkám všetko najlepšie k ich sviatku a vyjadrili úctu k ich veku a skúsenostiam, ktoré z neho určite plynú.

Seniorov v ďalšom programe zabavili žiačky hudobného odboru ZUŠ Stará Turá pod vedením ľudovej hudby Poľun a pána Michala Stískala. V závere predniesla krásnu a veľmi hĺbavú báseň venovanú seniorom pani Oľga Pagáčová. Ďakujeme všetkým zúčastneným za pekný program, ktorý spájal prvky veselých tónov hudby a spevu, ale i prvky úvahových textov básní.

Neskôr sa už seniori venovali jeden druhému v debatách a voľnej zábave. Počas popoludnia si pre seniorov pripravili program vo viacerých vstupoch i mažoretky z Ostrožskej Novej Vsi, ktoré sú síce v seniorskom veku, ale energie majú viac ako niektoré oveľa mladšie tanečníčky. Seniorkám a seniorom i my prajeme hlavne veľa zdravíčka a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok. 

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 25.3.2015
Nastavenia cookies