Oznamy MsÚ

8.1.2024

Daň z nehnuteľností na rok 2024

Mesto Stará Turá pripomína, že do 31.01.2024 sú zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti osoby, u ktorých počas roka 2023 (resp. 2.1.2023 – 1.1.2024) nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.


27.9.2023

NA STRETNUTÍ S OBČANMI ODZNELI ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE

Dnes popoludní 27.9. prebehli dve participatívne stretnutia s našimi občanmi. Hoci obe stretnutia boli zvolané za iným účelom, diskusiou a otázkami v nich odzneli zaujímavé informácie i nápady.


27.9.2023

ASISTENCIA DHZ PRI ODSTRÁNENÍ STROMU

V utorok 26.9.2023 boli naši hasiči z DHZ požiadaní o asistenciu pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku...


20.9.2023

MALÉ OHLIADNUTIE ZA DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ NA MESTSKOM ÚRADE

V krásny štvrtkový deň 14. septembra mohli naši občania navštíviť priestory mestského úradu. Prebiehal totiž deň otvorených dverí a návštevníci si mohli prezrieť všetky priestory v novej budove úradu.


28.6.2023

Slávnostné otvorenie novej budovy mestského úradu

V pondelok 26. júna primátor mesta Stará Turá Leopold Barszcz slávnostne otvoril za prítomnosti významných hostí z regionálnej i územnej samosprávy, verejnej správy, riaditeľov mestských spoločností a organizácií, poslancov mesta a ostatných pozvaných hostí nové sídlo mestského úradu.


16.6.2023

OD PONDELKA VÁS PRIVÍTAME V NOVÝCH PRIESTOROCH

Milí občania, sme radi, že vás môžeme od pondelka 19.6.2023 privítať v novom sídle Mestského úradu Stará Turá...


6.6.2023

SŤAHOVANIE MESTSKÉHO ÚRADU

Mestský úrad Stará Turá oznamuje verejnosti, že z dôvodu sťahovania jednotlivých pracovísk do nových priestorov bude v dňoch 12.6. - 16.6.2023 (pondelok - piatok) ÚPLNE UZATVORENÝ!


8.12.2022

PORUCHA OSVETLENIA NA MÝTNEJ ULICI

Vážení občania,
z dôvodu mylných informácií ohľadom výpadku verejného osvetlenia na Mýtnej ulici Vám oznamujeme a dávame na vedomie, že...


7.9.2022

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA A POSLANCOV MSZ

Dňa 7.9.2022 sa uskutočnilo I. zasadnutie Mestskej volebnej komisie Stará Turá pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy kraja 2022. Komisia zobrala na vedomie podané kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta, po preskúmaní budú kandidáti registrovaní.


25.3.2022

Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 21 písm. a) j) a 1) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Nastavenia cookies