Oznamy MsÚ

8.12.2022

PORUCHA OSVETLENIA NA MÝTNEJ ULICI

Vážení občania,
z dôvodu mylných informácií ohľadom výpadku verejného osvetlenia na Mýtnej ulici Vám oznamujeme a dávame na vedomie, že...


7.9.2022

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA MESTA A POSLANCOV MSZ

Dňa 7.9.2022 sa uskutočnilo I. zasadnutie Mestskej volebnej komisie Stará Turá pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy kraja 2022. Komisia zobrala na vedomie podané kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta, po preskúmaní budú kandidáti registrovaní.


25.3.2022

Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 21 písm. a) j) a 1) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.


11.2.2022

Oznámenie o zníženej kvalite vody

Spol. PreVaK, s.r.o. oznamuje odberateľom pitnej vody, že za zníženú kvality vody v Starej Turej zodpovedá jej dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.


28.11.2021

DNES SA ZAČÍNA ADVENTNÉ OBDOBIE

Dnes sa nám začína kúzelné adventné obdobie. Mesto Stará Turá pri tejto príležitosti vždy pripravovalo milé stretnutia pre občanov na Námestí slobody, spojené so symbolickým rozsvietením sviec na adventnom venci. Žiaľ, i v tomto roku pre stále zlú epidemickú situáciu...


26.11.2021

Mesto Stará Turá prijalo opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 začal s účinnosťou od štvrtka 25. novembra 2021 na Slovensku platiť núdzový stav. Týmto sa obmedzil pohyb osôb v čase od 5.00 hod. do 1.00 hod. nasledujúceho dňa...


8.9.2021

Spravodajca i redakcia do ďalšieho obdobia so zmenami

Tak ako aj život prináša rôzne zmeny, nevyhli sa počas leta ani nášmu Staroturianskemu Spravodajcovi. Tým, že v letných mesiacoch nevychádzal, naskytli sa možnosti pre menšie i väčšie zmeny.


21.7.2021

Oprava fontány na námestí bude trvať dlhšie

V súčasnosti ste si mohli všimnúť, že hlavná fontána na námestí nie je v prevádzke. Dôvodom je porucha na riadiacom systéme.


6.4.2021

Mestský úrad bude od 12.4.2021 opäť fungovať v štandardnom režime

Mestský úrad Stará Turá oznamuje, že z dôvodu zlepšujúcej sa pandemickej situácie v okrese Nové Mesto nad Váhom i v našom meste, bude pracovný režim na mestskom úrade od pondelka 12.4.2021 opäť v štandardnej štruktúre.


16.3.2021

MESTSKÝ ÚRAD BUDE OD 17.3.2021 OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ AVŠAK V OBMEDZENOM REŽIME

Mesto Stará Turá oznamuje, že od stredy 17.3.2021 bude Mestský úrad Stará Turá v obmedzenom režime opäť otvorený aj pre verejnosť.

Nastavenia cookies