Oznamy MsÚ

12.6.2019

Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej

Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamujeme klientom ÚPSVaR, že budova DŠS Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.


12.6.2019

Dočasná úprava úradných hodín na sociálnom odd. a odd. výstavby

Mestský úrad Stará Turá oznamuje, že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy Domu štátnej správy bude od pondelka 17.6.2019 dočasne znemožnený prístup verejnosti do tejto budovy.


10.7.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods.1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov26.9.2017

IOMO - integrované obslužné miesto občana

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa naše mesto úspešne zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana.


24.3.2017

Cenné ocenenie pre mesto Stará Turá

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky svojou ekonomickou a hospodárskou analýzou každoročne posudzuje prostredia samospráv. I v minulom roku tomu nebolo inak.


20.1.2017

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2017!

Vážení občania, opäť sme vstúpili do nového roku, a preto dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že do 31. januára 2017 (utorok), je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, čiastkové priznanie, alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v prípade, že ste v priebehu roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť...


1.12.2016

SOCIÁLNY ŠATNÍK bude od 12.1.2017 otvorený!

Jedným z cieľov komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá je vytvorenie sociálneho šatníka pre obyvateľov nášho mesta. Tento cieľ sa nám podarilo zrealizovať a preto oznamujeme, že od 12.01.2017 bude sociálny šatník otvorený v priestoroch bývalej materskej škôlky na ul. M. R. Štefánika č. 354
(v pavilóne, kde je veterinárka, ale z druhej strany).


17.12.2015

Počas Silvestra mestský úrad zatvorený

Dňa 31.12.2015 bude Mestský úrad Stará Turá z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov zatvorený. V prípade vybavovania úmrtia bude k dispozícii v úradných hodinách matrikárka na tel. č. 0907 928 780. Ďakujeme za pochopenie.


Nastavenia cookies