Oznamy MsÚ

11.5.2020

Zmena úradných hodín mestského úradu od 13.5.2020

V nadväznosti na postupné uvoľňovanie opatrení bude aj Mestský úrad Stará Turá od stredy 13.5.2020 otvorený pre verejnosť počas 4 úradných dní. Prosíme občanov, aby sa v priestoroch vestibulu zdržovali súčasne maximálne v počte 5 osôb.


28.4.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Stará Turá

Mesto Stará Turá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy Ul. SNP 293/17A, 91601 Stará Turá. Termín podávania prihlášok je do 29.05.2019.


16.4.2020

Informácia k platbám za dane z nehnuteľností, psa a komunálny odpad

Miestne dane a poplatky sú po podielových daniach od štátu druhým najpodstatnejším príjmom miest. Súčasná ekonomická situácia na Slovensku však naznačuje, že podielové dane budú mestám krátené, a preto mestá viac ako inokedy potrebujú tieto poplatky od občanov vybrať na zabezpečenie základného chodu mesta.


31.3.2020

Spoločnosť TECHNOTUR predlžuje uzatvorenie pre verejnosť

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. pri vzniknutej situácii COVID-19 oznamuje verejnosti, že do odvolania nebudú úradné hodiny pre verejnosť.


27.3.2020

Upozornenie na nosenie rúšok v meste, priľahlých častiach i rekreačnej oblasti!

Mesto Stará Turá dôrazne upozorňuje všetkých občanov na dodržiavanie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky...


20.3.2020

Mestský úrad Stará Turá od 23.3.2020 upravuje úradné hodiny pre verejnosť

Mestský úrad Stará Turá oznamuje, že i naďalej bude pracovať v obmedzenom režime pre verejnosť...


19.3.2020

Dôležité kontaktné čísla a e-mailové adresy pre občanov

Mestský úrad Stará Turá pripravil zoznam dôležitých telefónnych čísiel a e-mailových adries na ktorých môžu byť občanom poskytnuté informácie k aktuálnej situácií a v rámci prevencie šírenia koronavírusu (COVID-19)...


4.7.2019

Nové VZN určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 bolo prijaté nové Všeobecno záväzné nariadenie č. 4/2019 – Nar. o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá.


4.7.2019

Schválené zmeny v poplatkoch za odvoz odpadu

Dňa 20.6.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí nové VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


12.6.2019

Dočasné uzatvorenie detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Turej

Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamujeme klientom ÚPSVaR, že budova DŠS Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.

Nastavenia cookies