MESTO STARÁ TURÁ ROZDÁ BEZPLATNE RESPIRÁTORY SENIOROM NAD 65 ROKOV A UČITEĽOM

202102181444160.151666967-263448935178200-8688964762723920304-n

Začiatkom roka sa postupne začala opäť zhoršovať epidemiologická situácia nielen na Slovensku, ale vo väčšine európskych krajín. Žiaľ, zvyšujúci sa trend pozitívnych prípadov COVID-19 neobišiel ani naše mesto, a preto vedenie mesta pristúpilo k hľadaniu prostriedkov, ako pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov, pre ktoré je toto ochorenie najnebezpečnejšie.

Mesto Stará Turá preto začína od zajtra 19.2.2021 s bezplatným rozdávaním respirátorov FFP2 pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, a to všetkých seniorov nad 65 rokov. Postupne sa k tomu pridá i distribúcia pre učiteľov, ktorí v tejto neľahkej situácii začali opätovne vyučovať žiakov a dostali sa tak do prvej línie pre možný styk s vírusom.
 
Ešte začiatkom mesiaca február na základe rozhodnutia vedenia mesta, zabezpečili pracovníci kancelárie primátora nákup takmer 5000 ks respirátorov FFP2. Následne pripravili pracovníci mestského úradu obálky, do ktorých zabalili 2 ks respirátorov FFP2 a 2 ks jednorazových rúšok, aby boli pripravené k distribúcii pre našich seniorov. Súčasťou balíčka bude aj list pre seniorov so základnými informáciami a kontaktnými údajmi, ktoré im môžu byť nápomocné v tejto mimoriadnej situácií. Od zajtra si seniori budú môcť postupne nájsť takúto obálku vo svojich schránkach prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí ich začnú roznášať. Prosíme o trpezlivosť, distribúcia bude prebiehať približne počas 2 týždňov.
 
Vzhľadom na znovuotvorenie škôl sa mesto rozhodlo takýmto spôsobom pomôcť aj učiteľom, ktorí nastúpili k vyučovaciemu procesu žiakov. Respirátory budú odovzdané prostredníctvom Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ riaditeľom jednotlivých školských zariadení.
 
Veríme, že aspoň takouto formou pomôžeme pri zamedzení šírenia vírusu COVID-19 medzi našimi obyvateľmi.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.2.2021 | Aktualizácia: 18.2.2021
Nastavenia cookies