Školstvo

Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021
8.4.2021

Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021

Na základe vývoja epidemickej situácie, Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, oznamuje, že od 12.04.2021 sa obnovuje prezenčne:


Deviataci, vyberte si na štúdium SOŠ Stará Turá!
3.3.2021

Deviataci, vyberte si na štúdium SOŠ Stará Turá!

Stredná odborná škola Stará Turá ponúka pre študentov kvalitné vzdelávanie v škole, ktorá žne úspechy nielen v našom kraji, ale robí dobré meno stredoškolskému vzdelávaniu na celom Slovensku.


Základná škola a materská škola bude od 2.3. do 14.3.2021 ZATVORENÁ
1.3.2021

Základná škola a materská škola bude od 2.3. do 14.3.2021 ZATVORENÁ

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie budú od 2.3. do 14.3.2021...


Základná škola Stará Turá bude z preventívnych dôvodov ZATVORENÁ
3.11.2020

Základná škola Stará Turá bude z preventívnych dôvodov ZATVORENÁ

Vážení rodičia a zamestnanci školy,
vzhľadom na výsledok celoplošného testovania - z preventívnych dôvodov a po konzultácii so zriaďovateľom Mesto Stará Turá, bude Základná škola Stará Turá...


Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY
10.8.2020

Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Riaditeľ v poverení Základnej umeleckej školy, SNP 293/17 A, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021.


Hlasujte za projekt  Materskej školy Stará Turá
3.8.2020

Hlasujte za projekt Materskej školy Stará Turá

Vážení priatelia, hlasujte za projekt Materskej školy Stará Turá s názvom " Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať! ”.


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020 - 2021
12.5.2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020 - 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.


Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ
30.3.2020

Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ Základnej školy určuje termín a spôsob zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.03.2020.


30.3.2020

Poplatky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.


Od zajtra 10.3.2020 ZATVORENÁ SOŠ Stará Turá
9.3.2020

Od zajtra 10.3.2020 ZATVORENÁ SOŠ Stará Turá

Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa prerušuje vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK...


Riaditeľka ZUŠ Stará Turá Mgr. Miroslava Lacová ocenená Ministerstvom školstva
8.4.2019

Riaditeľka ZUŠ Stará Turá Mgr. Miroslava Lacová ocenená Ministerstvom školstva

Každý rok - 28. marca - majú učitelia svoj deň. Deň stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia, 24 hodín, kedy majú sviatok tisíce Komenských. Originál - Ján Amos Komenský – kedysi dávno povedal: „Všetci stojíme na jednom javisku a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka.“


Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Jána Koštiala  zo SOŠ Stará Turá.
8.4.2019

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Jána Koštiala zo SOŠ Stará Turá.

Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si 25. marca 2019 na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.


Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej
8.4.2019

Možnosti štúdia v Strednej odbornej škole v Starej Turej

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ - www.sosst.sk
bude pre budúci školský rok prijímať žiakov do nasledovných odborov: moderné elektrotechnicko-informatické odbory, strojárske odbory, grafický polytechnický odbor.


Aktivity ZŠ v rámci projektu "Mesto bez kriminality"
26.2.2019

Aktivity ZŠ v rámci projektu "Mesto bez kriminality"

Súčasťou vyššie spomínaného projektu bolo tiež zorganizovanie besedy s políciou, ktorá sa konala dňa 12. 2. 2019 v priestoroch našej školy pre vybrané triedy.


Úspech žiaka SOŠ Stará Turá na medzinárodnej súťaži EuroSkills 2018 v Budapešti
10.10.2018

Úspech žiaka SOŠ Stará Turá na medzinárodnej súťaži EuroSkills 2018 v Budapešti

V dňoch 24. - 30. septembra 2018 približne 400 účastníkov z viac ako 27 krajín preukázalo svoje profesionálne, odborné zručnosti a talent na súťaži EuroSkills 2018, konaného tento rok v Budapešti.