Školstvo

Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá
7.6.2021

Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá

Ak chodíte okolo budovy ZUŠ a neviete, čo sa v nej ukrýva, máte skvelú príležitosť nahliadnuť za brány tejto školy...


Prijímacie talentové skúšky na ZUŠ Stará Turá
28.5.2021

Prijímacie talentové skúšky na ZUŠ Stará Turá

Základná umelecká škola Stará Turá pozýva deti a rodičov na prijímacie talentové skúšky.


Virtuálny koncert ZUŠ Stará Turá ku Dňu matiek - Kytica pre mamu
9.5.2021

Virtuálny koncert ZUŠ Stará Turá ku Dňu matiek - Kytica pre mamu

Základná umelecká škola Stará Turá Vás srdečne pozýva k sledovaniu virtuálneho koncertu žiakov ZUŠ s názvom "Kytica pre mamu", ktorý vytvorili so svojimi pedagógmi pri príležitosti Dňa matiek. Oslávte druhú májovú nedeľu so svojimi mamami a babičkami pri krásnom koncerte mladých umelcov zo Starej Turej. Želáme Vám príjemný umelecký zážitok.


Videopozdrav ZŠ Stará Turá ku Dňu matiek
6.5.2021

Videopozdrav ZŠ Stará Turá ku Dňu matiek

V tomto školskom roku 2020/2021 je situácia veľmi náročná, ale ani žiaci, ani učitelia nezabudli na všetky mamičky a babičky a pripravili si pre nich úžasný darček. Prinášame Vám tento krásny pozdrav žiakov a pedagógov Základnej školy Stará Turá prostredníctvom záznamu na youtube.


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 - 2022
26.4.2021

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 - 2022

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 5. mája 2021.


Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021
8.4.2021

Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021

Na základe vývoja epidemickej situácie, Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, oznamuje, že od 12.04.2021 sa obnovuje prezenčne:


Deviataci, vyberte si na štúdium SOŠ Stará Turá!
3.3.2021

Deviataci, vyberte si na štúdium SOŠ Stará Turá!

Stredná odborná škola Stará Turá ponúka pre študentov kvalitné vzdelávanie v škole, ktorá žne úspechy nielen v našom kraji, ale robí dobré meno stredoškolskému vzdelávaniu na celom Slovensku.


Základná škola a materská škola bude od 2.3. do 14.3.2021 ZATVORENÁ
1.3.2021

Základná škola a materská škola bude od 2.3. do 14.3.2021 ZATVORENÁ

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie budú od 2.3. do 14.3.2021...


Základná škola Stará Turá bude z preventívnych dôvodov ZATVORENÁ
3.11.2020

Základná škola Stará Turá bude z preventívnych dôvodov ZATVORENÁ

Vážení rodičia a zamestnanci školy,
vzhľadom na výsledok celoplošného testovania - z preventívnych dôvodov a po konzultácii so zriaďovateľom Mesto Stará Turá, bude Základná škola Stará Turá...


Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY
10.8.2020

Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Riaditeľ v poverení Základnej umeleckej školy, SNP 293/17 A, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021.


Hlasujte za projekt  Materskej školy Stará Turá
3.8.2020

Hlasujte za projekt Materskej školy Stará Turá

Vážení priatelia, hlasujte za projekt Materskej školy Stará Turá s názvom " Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať! ”.


Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020 - 2021
12.5.2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020 - 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.


Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ
30.3.2020

Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ Základnej školy určuje termín a spôsob zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.03.2020.


30.3.2020

Poplatky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.


Od zajtra 10.3.2020 ZATVORENÁ SOŠ Stará Turá
9.3.2020

Od zajtra 10.3.2020 ZATVORENÁ SOŠ Stará Turá

Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa prerušuje vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK...