DEŇ UČITEĽOV V OBRADNEJ SIENI

V utorok 28.3.2023 v Deň učiteľov pozval primátor mesta všetkých učiteľov a učiteľky na milé stretnutie do obradnej siene mesta.

Takmer 40 pedagogických pracovníkov si vypočulo báseň žiačky 8. A, započúvali sa do tónov hudby kolegov zo ZUŠ a zatlieskali krásnej recitácii detí z materskej školy.Príhovorom vyzdvihol ich neoceniteľnú prácu primátor mesta a tiež vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí. Príjemná atmosféra sa preniesla aj po skončení oficiálnej časti k neformálnym rozhovorom nielen o školskom živote.

Primátor mesta v závere všetkým učiteľom poďakoval a zaželal im ešte veľa úspešných i trpezlivých dní.

Deň učiteľov 2023
MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.3.2023 | Aktualizácia: 4.4.2023
Nastavenia cookies