Sociálne služby

Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
20.4.2021

Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

Mesto Stará Turá má v zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách povinnosť vypracúvať a schvaľovať strategický dokument - komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb.


Seniori už môžu komunikovať elektronicky!
17.3.2021

Seniori už môžu komunikovať elektronicky!

Koncom roka sa naše mesto zapojilo do výzvy Nadácie SPP pod názvom Pomáhame SPPolu. Náš projekt pod názvom Nie si sám obsahoval zakúpenie ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok ako aj zavedenie internetu do zariadenia ZOS a zakúpenie tabletov pre seniorov.


Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi v ZOS Stará Turá
2.3.2021

Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi v ZOS Stará Turá

Zariadenie opatrovateľskej služby Stará Turá má Skype!
Sociálny kontakt je pre seniorov veľmi dôležitý a práve pre to sa mesto Stará Turá spolu s Nadáciou SPP...


Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.4.2020
31.3.2020

Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.4.2020

Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.


Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť
18.3.2020

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov.


Opatrenia pre klientov UPSVR Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s koronavírusom
10.3.2020

Opatrenia pre klientov UPSVR Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s koronavírusom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere,...


Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
30.1.2019

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

I vám môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek...


Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby
30.1.2019

Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby

Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú službu aj v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)...


Víkend pre deti s autizmom
25.11.2018

Víkend pre deti s autizmom

Byť rodičom je krásna, ale často náročná úloha. Do našej rodičovskej role sa snažíme vniesť prvky výchovy nás samých, ale i nové informácie a naštudované vedomosti, ktoré nám pomáhajú zvládnuť zložitejšie situácie. V prípade, že sa narodí dieťa so zdravotným handicapom, je pozícia rodiča oveľa ťažšia.


Opatrovateľská služba
24.10.2018

Opatrovateľská služba

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí.