Sociálne služby

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA
28.6.2022

Monitorovanie prostredníctvom elektronického systému IDA

Nová sociálna služba Monitorovanie a signalizácia pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA (inteligentná domáca asistentka)


Stretnutie s občanmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja práce s mládežou
9.6.2021

Stretnutie s občanmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja práce s mládežou

Mesto Stará Turá oznamuje, že v súvislosti s pripravovanou Koncepciou rozvoja práce s mládežou a pripravovaným Komunitným plánom sociálnych služieb, organizuje stretnutie s občanmi a verejnú diskusiu k uvedeným strategickým dokumentom mesta. Výstup verejnej diskusie a prípadné návrhy, podnety, postrehy budú následne zapracované do uvedených dokumentov. Mesto Stará Turá, Vás pozýva na stretnutie dňa 23.6.2021 o 15.00 hod. v jedálni ZŠ na ulici Komenského. Prosíme o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
20.4.2021

Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

Mesto Stará Turá má v zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách povinnosť vypracúvať a schvaľovať strategický dokument - komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb.


Seniori už môžu komunikovať elektronicky!
17.3.2021

Seniori už môžu komunikovať elektronicky!

Koncom roka sa naše mesto zapojilo do výzvy Nadácie SPP pod názvom Pomáhame SPPolu. Náš projekt pod názvom Nie si sám obsahoval zakúpenie ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok ako aj zavedenie internetu do zariadenia ZOS a zakúpenie tabletov pre seniorov.


Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi v ZOS Stará Turá
2.3.2021

Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi v ZOS Stará Turá

Zariadenie opatrovateľskej služby Stará Turá má Skype!
Sociálny kontakt je pre seniorov veľmi dôležitý a práve pre to sa mesto Stará Turá spolu s Nadáciou SPP...


Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.4.2020
31.3.2020

Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 1.4.2020

Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.


Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť
18.3.2020

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov.


Opatrenia pre klientov UPSVR Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s koronavírusom
10.3.2020

Opatrenia pre klientov UPSVR Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s koronavírusom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom prijíma opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere,...


Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
30.1.2019

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

I vám môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek...


Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby
30.1.2019

Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby

Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú službu aj v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)...

Nastavenia cookies