Sociálne služby

Návšteva Denného centra seniorov
25.10.2023

Návšteva Denného centra seniorov

Mesiac október je v kalendári výnimočný aj tým, že je mesiacom úcty k starším. Naši skôr narodení občania sú dokonalou studnicou zaujímavých životných príbehov...


Príjemné spomienky na DOS i ZOS v Starej Turej
23.3.2023

Príjemné spomienky na DOS i ZOS v Starej Turej

„Mestský národný výbor Stará Turá“ v snahe zabezpečiť lepšie podmienky starostlivosti o prestarlých občanov za spolupráce ONV- odboru sociálnych vecí v Trenčíne, adaptáciou domu č. 1122 - bývalý Wintrovec - zriadil Dom opatrovateľskej služby...


Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií
6.12.2022

Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií

V príjemnej predvianočnej atmosfére sa uskutočnilo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií


ZBERŇA ŠATSTVA - ZATVORENÁ
23.11.2022

ZBERŇA ŠATSTVA - ZATVORENÁ

Zberňa šatstva v priestoroch Domu služieb bude z technických príčin zatvorená do 07.12.2022.
Ďakujeme za pochopenie.


Október – mesiac jesene i mesiac úcty k starším
20.10.2022

Október – mesiac jesene i mesiac úcty k starším

Už v názve je mesiac október jasne zadefinovaný, avšak je to i mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky. Pre niektorých je tento mesiac smutný, lebo sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je krásny...


Nadácia Henkel Slovensko podporila už druhý projekt zameraný na pomoc seniorom v Starej Turej
9.9.2022

Nadácia Henkel Slovensko podporila už druhý projekt zameraný na pomoc seniorom v Starej Turej

Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu podporila sumou 300 € projekt s názvom Terapeutický svet pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby...


Inflačná pomoc
27.7.2022

Inflačná pomoc

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?


Stretnutie s občanmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja práce s mládežou
9.6.2021

Stretnutie s občanmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a Koncepcii rozvoja práce s mládežou

Mesto Stará Turá oznamuje, že v súvislosti s pripravovanou Koncepciou rozvoja práce s mládežou a pripravovaným Komunitným plánom sociálnych služieb, organizuje stretnutie s občanmi a verejnú diskusiu k uvedeným strategickým dokumentom mesta. Výstup verejnej diskusie a prípadné návrhy, podnety, postrehy budú následne zapracované do uvedených dokumentov. Mesto Stará Turá, Vás pozýva na stretnutie dňa 23.6.2021 o 15.00 hod. v jedálni ZŠ na ulici Komenského. Prosíme o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
20.4.2021

Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

Mesto Stará Turá má v zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách povinnosť vypracúvať a schvaľovať strategický dokument - komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb.


Seniori už môžu komunikovať elektronicky!
17.3.2021

Seniori už môžu komunikovať elektronicky!

Koncom roka sa naše mesto zapojilo do výzvy Nadácie SPP pod názvom Pomáhame SPPolu. Náš projekt pod názvom Nie si sám obsahoval zakúpenie ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok ako aj zavedenie internetu do zariadenia ZOS a zakúpenie tabletov pre seniorov.

Nastavenia cookies