Sociálne služby

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
30.1.2019

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

I vám môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek...


Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby
30.1.2019

Voľné miesta v zariadení opatrovateľskej služby

Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú službu aj v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)...


Víkend pre deti s autizmom
25.11.2018

Víkend pre deti s autizmom

Byť rodičom je krásna, ale často náročná úloha. Do našej rodičovskej role sa snažíme vniesť prvky výchovy nás samých, ale i nové informácie a naštudované vedomosti, ktoré nám pomáhajú zvládnuť zložitejšie situácie. V prípade, že sa narodí dieťa so zdravotným handicapom, je pozícia rodiča oveľa ťažšia.


Opatrovateľská služba
24.10.2018

Opatrovateľská služba

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí.


Podujatie Otvorená náruč opäť zaliate slnkom
5.6.2018

Podujatie Otvorená náruč opäť zaliate slnkom

Počasie v sobotu 26. mája bolo veľmi dôležité pre mnoho rodín, ktoré sa zúčastnili podujatia Otvorená náruč v Podkylave. Celé podujatie je zamerané na deti a mládež s určitým telesným alebo mentálnym handicapom a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti. Prípravu a náročnú organizáciu zabezpečujú členky komisie pre sociálne veci a bývanie a pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Starej Turej.Schránka pre vaše návrhy a podnety
25.9.2017

Schránka pre vaše návrhy a podnety

Schránka pre vaše návrhy a podnety
V súvislosti s monitoringom sociálnych potrieb občanov mesta Stará Turá vás vyzývame, aby ste vyjadrili svoju spokojnosť so sociálnymi službami či sociálnou pomocou, ktorú mesto poskytuje.


Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená náruč pre deti s handicapom v Podkylave
14.6.2017

Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená náruč pre deti s handicapom v Podkylave

Je to už dlhých 5 rokov, čo vznikla myšlienka v hlavách Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej a Júlie Bublavej pripraviť podujatie pre rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s určitým druhom znevýhodnenia.


Príspevok na prepravu
5.6.2017

Príspevok na prepravu

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu, ktorý slúži na zmiernenie sociálnych dôsledkov znevýhodnenia určenej cieľovej skupiny občanov s trvalým pobytom v meste Stará Turá. VZN je účinné od 1.6.2017.


Krásne dni v Žítkovej
26.9.2016

Krásne dni v Žítkovej

Väčšina z dospelých vie, že byť rodičom je úloha krásna, život naplňujúca, ale aj náročná a občas veľmi ťažká. Byť však rodičom, ktorý vychováva dieťa so zdravotným postihnutím, je oveľa náročnejšie, nielen z dôvodu samotnej výchovy a starostlivosti, ale i z dôvodu mnohých predsudkov a neochoty spoločnosti prijať inakosť takýchto detí.