Sociálne služby

Vianočná zbierka, pomoc z charity počas roka
17.12.2015

Vianočná zbierka, pomoc z charity počas roka

Predvianočný čas je obdobie, kedy sa ľudia viac angažujú v oblasti charity a pomoci iným ľuďom. Sme otvorenejší a prístupnejší k pomoci slabším. Je to čas väčšej spolupatričnosti, ľudskej blízkosti a láskavosti.


Potravinová zbierka Tesco
8.12.2015

Potravinová zbierka Tesco

Supermarket TESCO Stará Turá sa tento rok zapojil do potravinovej zbierky, ktorú organizuje sieť TESCO už tretí rok.


Ocenenie dobrovoľníkov
16.11.2015

Ocenenie dobrovoľníkov

Je krásne stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa s chuťou a zanietením venujú nielen svojim pracovným a rodinným povinnostiam, ale kus svojho času nezištne venujú iným. Vďaka takýmto nadšencom sa formuje lepšia a ľudskejšia spoločnosť.


16.11.2015

Potravinová zbierka TESCO

Predajňa TESCO Stará Turá v spolupráci s Evanjelickou diakoniou a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku robí charitatívnu zbierku pre ľudí v sociálnej núdzi.


Dotazník pre užívateľov sociálnych služieb v Starej Turej
16.11.2015

Dotazník pre užívateľov sociálnych služieb v Starej Turej

Vážení občania. Prispejte Vašimi podnetmi, názormi, skúsenosťami a potrebami k zvýšeniu kvality a ponuky sociálnych služieb v meste Stará Turá. Vyplnením dotazníka vyjadríte svoj názor a potreby pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb.


Ocenenie dobrovoľníkov
16.11.2015

Ocenenie dobrovoľníkov

Je krásne stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa s chuťou a zanietením venujú nielen svojim pracovným a rodinným povinnostiam, ale kus svojho času nezištne venujú iným.


2.11.2015

Opatrovateľka, či priateľka?

Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.


Veselé dúhové srdiečka
27.10.2015

Veselé dúhové srdiečka

Koncom septembra už tradične patrí Spoločenský dom pri MsKS v Novom Meste nad Váhom a jeho okolie skvelému podujatiu – benefičnému koncertu Dúha v srdci. Schádzajú sa tu ľudia, ktorí otvárajú svoje srdcia, žiari z nich radosť, spontánnosť a pohoda. Nebolo tomu inak ani v nedeľu 27. septembra 2015.


16.10.2015

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo.