Sociálne služby

Žiarivá slnečná dúha v srdiečkach
2.10.2014

Žiarivá slnečná dúha v srdiečkach

Spoločenský dom v Novom Meste n/Váhom a jeho okolie sa už po tretíkrát stal miestom, kde sa snúbila uvoľnená radosť, neskrývané nadšenie, obrovská dávka spontánnosti a všeobecná radosť z hrejivých slnečných lúčov. Každý, kto navštívil 28. 9. 2014 benefičné podujatie „Dúha v srdci“, iste bude vrelo súhlasiť s predchádzajúcou vetou.


3.4.2014

"Otvorená náruč" v Podkylave

Opäť otvárame svoju náruč pre deti a mládež s ŤZP z Podjavorinského kraja a pozývame ich spolu s rodičmi na podujatie do Agrofarmy a Agropenziónu Adam v Podkylave 17.5.2014...


20.12.2013

Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb v Starej Turej

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá usporiadalo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb v Starej Turej. Toto sa uskutočnilo dňa 13. novembra 2013 sa na Mestskom úrade v Starej Turej po prvý raz.


Prieskum záujmu o novú sociálnu službu
25.9.2013

Prieskum záujmu o novú sociálnu službu

Mesto Stará Turá v mesiaci október 2013 uskutoční prieskum záujmu občanov nášho mesta o novú sociálnu službu: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.


Činnosť Komisie pre sociálne veci a bývanie v roku 2011
3.1.2012

Činnosť Komisie pre sociálne veci a bývanie v roku 2011

Je tomu už takmer rok, čo bola po komunálnych voľbách 2010 na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle zákona 369/1990 Zb. novokonštituovaná Komisia pre sociálne veci a bývanie v zložení Mgr. Soňa Krištofíková, MUDr. Eva Sadloňová, Marek Mlynek, Mgr. Júlia Bublavá, Jarmila Lužná a Ing. Lívia Galovičová pod predsedníctvom PharmDr. Leopolda Barszcza.


Potravinová pomoc v našom meste
20.7.2011

Potravinová pomoc v našom meste

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. Listom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z júna 2011 sme boli vyzvaní k spoluprácii pri jeho realizácii.


Materské centrum Žabka prosí o akúkoľvek pomoc
19.5.2011

Materské centrum Žabka prosí o akúkoľvek pomoc

Vznikajúce materské centrum Žabka by chcelo otvoriť svoje brány v septembri tohto roku. V priestoroch, kde má vzniknúť, je však potrebné urobiť ešte veľký kus práce, aby tu mohli tráviť čas naši najmenší so svojimi maminami.


Domov v Domicile
28.1.2008

Domov v Domicile

Už sama myšlienka vyžadovala nemalú odvahu. A táto myšlienka sa stala skutočnosťou - z objektu bývalej malotriednej základnej školy v Papradi, ktorá sa stala reorganizáciou školstva v našom meste nepotrebnou, sa stal dom sociálnych služieb s priliehavým názvom „Domicile“ (Domov).

Nastavenia cookies