Sociálne služby

Schránka pre vaše návrhy a podnety
25.9.2017

Schránka pre vaše návrhy a podnety

Schránka pre vaše návrhy a podnety
V súvislosti s monitoringom sociálnych potrieb občanov mesta Stará Turá vás vyzývame, aby ste vyjadrili svoju spokojnosť so sociálnymi službami či sociálnou pomocou, ktorú mesto poskytuje.


Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená náruč pre deti s handicapom v Podkylave
14.6.2017

Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená náruč pre deti s handicapom v Podkylave

Je to už dlhých 5 rokov, čo vznikla myšlienka v hlavách Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej a Júlie Bublavej pripraviť podujatie pre rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s určitým druhom znevýhodnenia.


Príspevok na prepravu
5.6.2017

Príspevok na prepravu

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu, ktorý slúži na zmiernenie sociálnych dôsledkov znevýhodnenia určenej cieľovej skupiny občanov s trvalým pobytom v meste Stará Turá. VZN je účinné od 1.6.2017.


Krásne dni v Žítkovej
26.9.2016

Krásne dni v Žítkovej

Väčšina z dospelých vie, že byť rodičom je úloha krásna, život naplňujúca, ale aj náročná a občas veľmi ťažká. Byť však rodičom, ktorý vychováva dieťa so zdravotným postihnutím, je oveľa náročnejšie, nielen z dôvodu samotnej výchovy a starostlivosti, ale i z dôvodu mnohých predsudkov a neochoty spoločnosti prijať inakosť takýchto detí.


Tábor Tatranská Lesná
19.8.2016

Tábor Tatranská Lesná

Chceme sa vrúcne poďakovať nadácii Život, Komisii pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá, Sociálnemu oddeleniu v Starej Turej a všetkým tým, ktorí si dali tú námahu a poslali nás do Vysokých Tatier, ktoré sú pýchou Slovenska a ktoré aspoň trochu sme mali to šťastie spoznať aj my. ĎAKUJEME.


Letný tábor Nadácie Markíza
25.7.2016

Letný tábor Nadácie Markíza

Aj tento rok sa v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici uskutočnil už 19. ročník bezplatného letného tábora pre deti z ťažko skúšaných rodín. Do tábora, ktorý podporila Nadácia Markíza, sa po zásluhe zástupcov Detskej organizácie Fénix z. o. Stará Turá a po starostlivom výbere, dostali 4 deti z našej základnej školy.


Pozvánka na verejnú diskusiu
28.6.2016

Pozvánka na verejnú diskusiu

Pozývame občanov mesta na verejnú diskusiu k návrhu cieľov a opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 – 2021, ktoré vyplynuli z prieskumu v našom meste. Stretnutie s občanmi sa uskutoční v stredu 29.júna 2016 o 16,00 h. vo veľkej zasadačke MsÚ v Starej Turej.


Slnkom a radosťou naplnená Otvorená náruč 2016
6.6.2016

Slnkom a radosťou naplnená Otvorená náruč 2016

Priestory Agrofarmy a Agropenziónu Adam v Podkylave sa už po štvrtýkrát zaplnili rodinami tešiacimi sa na krásny a príjemný spoločný deň.


Vianočná zbierka, pomoc z charity počas roka
17.12.2015

Vianočná zbierka, pomoc z charity počas roka

Predvianočný čas je obdobie, kedy sa ľudia viac angažujú v oblasti charity a pomoci iným ľuďom. Sme otvorenejší a prístupnejší k pomoci slabším. Je to čas väčšej spolupatričnosti, ľudskej blízkosti a láskavosti.


Potravinová zbierka Tesco
8.12.2015

Potravinová zbierka Tesco

Supermarket TESCO Stará Turá sa tento rok zapojil do potravinovej zbierky, ktorú organizuje sieť TESCO už tretí rok.

Nastavenia cookies