Schránka pre vaše návrhy a podnety

Schránka pre vaše návrhy a podnety
V súvislosti s monitoringom sociálnych potrieb občanov mesta Stará Turá vás vyzývame, aby ste vyjadrili svoju spokojnosť so sociálnymi službami či sociálnou pomocou, ktorú mesto poskytuje. Rovnako môžete vyjadriť aj svoje podnety, návrhy a pripomienky k poskytovaniu sociálnej pomoci, podpory a sociálnych služieb.
Okrem e-mailovej a telefonickej komunikácie môžete využiť možnosť zanechať svoj odkaz aj písomne v schránkach na to určených. Pisatelia sa nemusia obávať vyzradenia svojej identity, pretože všetky odkazy môžu zanechať aj anonymne.
Schránky sa nachádzajú na týchto miestach:

Budova Mestského úradu (pri vstupe do budovy)

Budova Domu štátnej správy (na 1. poschodí, pri dverách č. 205)

Sociálne oddelenie MsÚ

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.9.2017 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies