Životné prostredie

A zasa nelegálna skládka!!!
12.4.2021

A zasa nelegálna skládka!!!

Vážení občania,
začiatkom februára 2021 sme Vás opätovne informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami priamo v meste. I počas tohto víkendu nám, žiaľ, znova pribudla v miestnej časti Súš - Lazy.


VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE
8.4.2021

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE

Rovnako, ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla až 14. apríla 2021. Pracovníci technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúc k činžiakom.


OPTIMALIZÁCIA ODPADOVÉHO SYSTÉMU - ZAPOJTE SA AJ VY
1.4.2021

OPTIMALIZÁCIA ODPADOVÉHO SYSTÉMU - ZAPOJTE SA AJ VY

Mesto v spolupráci s Technickými službami a občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ sa pustilo do optimalizácie celého systému odpadového hospodárstva.


Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143
9.3.2021

Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143

Technické služby mesta Stará Turá oznamujú, že od zajtra 10.3.2021 budú pracovníci v priestore medzi bytovým domom na Hurbanovej ulici č. 143 a parkoviskom realizovať výrub stromov.


Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!
8.2.2021

Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!

Vážení občania,
touto cestou Vás žiadame, aby ste do kontajnerov, resp. nádob na komunálny a iný odpad nevysýpali horúci popol.


Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch
8.2.2021

Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch

Vážení občania,
už koncom roka 2020 sme Vás informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami v miestnych častiach, resp. v prírode. Žiaľ, tento problém nás prenasleduje aj teraz a dokonca priamo v meste.


V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?
18.1.2021

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?

Zber kuchynského bioodpadu je od 1.1.2021 nielen povinnosťou, ale má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach,...


Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021
7.1.2021

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021

Prinášame Vám harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2021 v Starej Turej...


Od 1.1.2021 nastali zmeny v ukladaní odpadu v Starej Turej
6.1.2021

Od 1.1.2021 nastali zmeny v ukladaní odpadu v Starej Turej

Od 1.1.2021 došlo v Starej Turej k zákazu ukladania bioodpadu a kuchynského odpadu (BRKO) do kontajnera na zmesový odpad...


Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati
21.10.2020

Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorých pozemky sú v blízkosti železničnej trate alebo susedia s pozemkom ŽSR...