Životné prostredie

V ODPADKOCH SA NÁJDE VŠELIČO
14.4.2022

V ODPADKOCH SA NÁJDE VŠELIČO

Pri triedení odpadu na Zbernom dvore sa bežne stáva, že sa tam nájdu veci, ktoré určite medzi triedený odpad nepatria. Niekedy sú to mŕtve zvieratá, inokedy zase peňaženka, ktorú sa vždy snažíme vrátiť majiteľovi. No tentokrát sa v kontajneroch na kov objavili náboje...!


Je čas hniezdenia a rodenia mláďať
7.4.2022

Je čas hniezdenia a rodenia mláďať

Slovenská poľovnícka komora upozorňuje, že v jarnom období prichádza čas hniezdenia a rodenia mláďat voľne žijúcej zveri a vtákov. Žiadajú o rešpektovanie priestoru zvierat a tiež obozretnosť pri návšteve lesov.


UPOZORŇUJEME OBČANOV NA LISTY K ODPREDAJOM POZEMKOV!
4.2.2022

UPOZORŇUJEME OBČANOV NA LISTY K ODPREDAJOM POZEMKOV!

Vážení občania,
upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Starej Turej i z ďalších okolitých obcí do schránok listy...


A zasa nelegálna skládka!!!
12.4.2021

A zasa nelegálna skládka!!!

Vážení občania,
začiatkom februára 2021 sme Vás opätovne informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami priamo v meste. I počas tohto víkendu nám, žiaľ, znova pribudla v miestnej časti Súš - Lazy.


VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE
8.4.2021

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE

Rovnako, ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla až 14. apríla 2021. Pracovníci technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúc k činžiakom.


OPTIMALIZÁCIA ODPADOVÉHO SYSTÉMU - ZAPOJTE SA AJ VY
1.4.2021

OPTIMALIZÁCIA ODPADOVÉHO SYSTÉMU - ZAPOJTE SA AJ VY

Mesto v spolupráci s Technickými službami a občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ sa pustilo do optimalizácie celého systému odpadového hospodárstva.


Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143
9.3.2021

Revitalizácia zelene pri bytovom dome Hurbanova č. 143

Technické služby mesta Stará Turá oznamujú, že od zajtra 10.3.2021 budú pracovníci v priestore medzi bytovým domom na Hurbanovej ulici č. 143 a parkoviskom realizovať výrub stromov.


Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!
8.2.2021

Nevhadzujte horúci popol do kontajnerov!

Vážení občania,
touto cestou Vás žiadame, aby ste do kontajnerov, resp. nádob na komunálny a iný odpad nevysýpali horúci popol.


Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch
8.2.2021

Opäť nám pribúdajú množiace sa skládky pri kontajneroch

Vážení občania,
už koncom roka 2020 sme Vás informovali o problémoch s nelegálnymi skládkami v miestnych častiach, resp. v prírode. Žiaľ, tento problém nás prenasleduje aj teraz a dokonca priamo v meste.


V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?
18.1.2021

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad? V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách?

Zber kuchynského bioodpadu je od 1.1.2021 nielen povinnosťou, ale má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach,...

Nastavenia cookies