Životné prostredie


Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji
18.12.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji

Topoľovú aleju, ktorá celé desaťročia stála popri ceste na Dubník, muselo mesto pre prestárnutosť a chorobu stromov v jarných mesiacoch vyrúbať. Zlý zdravotný stav stromov ohrozoval bezpečnosť ľudí, ktorí navštevovali areál Dubníka.


Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu
25.10.2019

Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu

Podľa vzoru iných miest ponúkame aj v našom meste možnosť obyvateľom podporiť výsadbu stromov na novej aleji k Dubníku ich adoptovaním.


Nový život pre vnútroblok
21.10.2019

Nový život pre vnútroblok

Koncom leta 2019 sa mesto Stará Turá zapojilo do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výzva sa týkala grantového programu Zelené oči, zameraného na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Ide o program, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Jeho účelom je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na našom území.


Dni jesenného zberu
30.9.2019

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú aj tento rok zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu.


Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území
4.7.2019

Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Stráž prírody v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky od mája 2019 začali monitorovať nezákonné vjazdy motorových vozidiel do chránených území.


Kompostéry pre rodinné domy dorazili na miesto
11.6.2019

Kompostéry pre rodinné domy dorazili na miesto

Milí spoluobčania, radi by sme Vás i touto cestou informovali o tom, že záhradné kompostéry na triedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“) konečne dorazili na miesto...


JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
2.4.2019

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Tak ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla až 14. apríla 2019. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.
Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu...


Mesto Stará Turá sa zapojilo do kampane Hodina Zeme
27.3.2019

Mesto Stará Turá sa zapojilo do kampane Hodina Zeme

Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu, na Hodinu Zeme, v sobotu, 30. marca 2019, od 20:30 do 21:30, je poznávacím znakom celej kampane. Mesto Stará Turá sa tento rok prvýkrát zapája do projektu Hodiny Zeme, a to symbolickým vypnutím verejného osvetlenia na viacerých úsekoch nášho mesta.


Topoľová alej už potrebuje razantné riešenie
11.3.2019

Topoľová alej už potrebuje razantné riešenie

Topoľová alej na Dubníku je už dávno za zenitom svojej estetickej a účelnej funkcie. Zdravotný stav drevín je zlý, presychajú, sú napadnuté drevokaznými hubami, topole sú v súčasnosti v pokročilom štádiu staroby.