Životné prostredie

Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati
21.10.2020

Nevytvárajte odpad a nelegálne skládky pri železničnej trati

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorých pozemky sú v blízkosti železničnej trate alebo susedia s pozemkom ŽSR...


Dni jesenného zberu
7.10.2020

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú:
zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu, ktorý sa bude konať už v sobotu 10.10.2020!!!


Nevypaľujte suché trávy!
1.4.2020

Nevypaľujte suché trávy!

Hasiči a mesto Stará Turá upozorňujú, že v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.


Zberný dvor opäť otvorený
31.3.2020

Zberný dvor opäť otvorený

Zberný dvor Technických služieb Stará Turá bude od 1.4.2020 pre verejnosť so sprísnenými hygienickými opatreniami opäť otvorený.


Kam s použitými respirátormi a čo s odpadom počas tejto mimoriadnej situácie?
19.3.2020

Kam s použitými respirátormi a čo s odpadom počas tejto mimoriadnej situácie?

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom zberových spoločností, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu, buďte preto ohľaduplní a dbajte viac ako inokedy na množstvo produkovaného odpadu a jeho správne triedenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji
18.12.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji

Topoľovú aleju, ktorá celé desaťročia stála popri ceste na Dubník, muselo mesto pre prestárnutosť a chorobu stromov v jarných mesiacoch vyrúbať. Zlý zdravotný stav stromov ohrozoval bezpečnosť ľudí, ktorí navštevovali areál Dubníka.


Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu
25.10.2019

Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu

Podľa vzoru iných miest ponúkame aj v našom meste možnosť obyvateľom podporiť výsadbu stromov na novej aleji k Dubníku ich adoptovaním.


Nový život pre vnútroblok
21.10.2019

Nový život pre vnútroblok

Koncom leta 2019 sa mesto Stará Turá zapojilo do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výzva sa týkala grantového programu Zelené oči, zameraného na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Ide o program, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Jeho účelom je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na našom území.