NA „DUŠIČKY“ BEZ ZBYTOČNÉHO ODPADU

Začiatok mesiaca november je pre nás významný aj tým, že si pripomenieme Pamiatku zosnulých a Sviatok všetkých svätých. Návštevou cintorína si tak spomíname na najbližších príbuzných, kamarátov, ale aj známych, ktorí nás žiaľ už predišli do večnosti. Pri tejto príležitosti sa snažíme uchovať pamiatku aj tým, že im na hroboch zapaľujeme sviečky, nosíme rôzne dekorácie, vence i kytice.  

Po sviatkoch sa však tieto „dary“ menia na odpady, ktoré končia v kontajneroch a následne na skládkach. Aj preto možno stojí za to, zamyslieť sa nad dopadom tohto odpadu k nášmu životnému prostrediu aj okoliu cintorínov, aby sme ho zbytočne nezaťažovali a boli ohľaduplnejší i dôslednejší minimálne pri triedení do kontajnerov.

V tomto období aj naše technické služby posilňujú počet kontajnerov v priestore stojísk cintorínov a preto ich aj využívajme rozumne.

Buďme teda dôslednejší a odpad vytrieďme alebo sa zamyslime, či to nejde aj inak, bez odpadu.

Ďakujeme, že vám prostredie v ktorom žijeme nie je ľahostajné.

202310241126360.tsst-odpady-sviatok
MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.10.2023 | Aktualizácia: 24.10.2023
Nastavenia cookies