Štatistika

Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za rok 2019
7.2.2020

Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za rok 2019

I v roku 2019 trend úbytku obyvateľstva pokračoval. Z prehľadu stavu obyvateľov je viditeľné ako malo mesto na konci roka 2019 o 74 obyvateľov menej ako v predošlom roku.


Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2015
12.1.2016

Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2015

Mesto Stará Turá podobne ako ďalšie blízke obce a mestá v kopaničiarskom regióne v posledných rokoch sleduje postupný úbytok obyvateľstva.


Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2014
27.1.2015

Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2014

Žiaľ, v našom kopaničiarskom regióne sa v posledných rokoch rozbehol trend postupného úbytku obyvateľov. Inak tomu nebolo v Starej Turej ani v r. 2014.


 V roku 2013 opäť pokles obyvateľov
31.1.2014

V roku 2013 opäť pokles obyvateľov

Každoročne pre Vás začiatkom roka vyberáme najzaujímavejšie informácie o demografickom vývoji v meste Stará Turá za uplynulý rok.