Jubilanti

Čestný občan a významná osobnosť mesta Stará Turá sa dožíva krásneho jubilea - 90 rokov
6.2.2020

Čestný občan a významná osobnosť mesta Stará Turá sa dožíva krásneho jubilea - 90 rokov

Dnes sa dožíva významného životného jubilea - 90 rokov vzácny človek, bývalý zborový farár a senior vo v. Považského seniorátu Milan Kubík.


Záver roka v podaní jubilantov a manželských párov
29.11.2019

Záver roka v podaní jubilantov a manželských párov

Jeseň je vždy krásnym obdobím, hrá dokonalými farbami, zbiera sa úroda, ktorá nám za celoročnú starostlivosť priniesla svoje plody a hlavne nám pripomína, že svoj sviatok oslavujú naši seniori.


Začiatok roka v znamení jubilantov
18.1.2018

Začiatok roka v znamení jubilantov

Každý z nás sa určite počas svojho života zastavil na pár minút a premýšľal, ako ten čas rýchlo plynie. Pravda odveká je, že mnoho vecí v živote človeka sa dá zastaviť, avšak čas a roky nie. Možno i preto sme radi, že sa v našom meste stalo milou tradíciou stretnutie jubilantov.


Krásne životné medzníky sme si pripomenuli v obradnej sieni
29.11.2016

Krásne životné medzníky sme si pripomenuli v obradnej sieni

Tak ako sa už stalo tradíciou, dvakrát do roka sa stretávame v príjemnej atmosfére s občanmi mesta, ktorý sa dožili nádherného životného jubilea, 70 a 80 rokov. Boli sme však nesmierne radi, že na spoločné stretnutie, ktoré bolo 15. novembra prišli i jubilanti, ktorí oslávili 85 a viac rokov.


Spoločne sme oslávili okrúhle výročia
2.7.2016

Spoločne sme oslávili okrúhle výročia

Tajomstvom pekného starnutia je tešiť sa z každého prežitého dňa v kruhu svojich najbližších a kamarátov, tešiť sa z maličkostí, ktoré nás obklopujú a robia nám radosť. K takýmto krásne prežitým dňom patrí v každej rodine okrúhle výročie narodenia niektorého z členov rodiny či okrúhle výročie sobáša rodičov či starých rodičov.


Mesto si uctilo jubilantov
1.12.2015

Mesto si uctilo jubilantov

Čas, ten v živote veľmi rýchlo plynie. A počas života sa všetci veľmi meníme. Zhusťujú a prehlbujú sa nám vrásky a vytvárajú krásne ornamenty na našich tvárach.


Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene
25.6.2015

Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene

Všetko na svete sa môže človek pokúsiť zastaviť, každý pohyb, každé trápenie, každú životnú búrku...čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas.


Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade
25.6.2013

Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade

Členky Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá dvakrát do roka organizujú veľmi príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, ktorý sa v danom polroku dožili krásneho životného jubilea, 70 a 75 rokov a občanov, ktorý si v danom polroku pripomínajú 50 rokov spoločného života - zlatú svadbu.


Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade
2.7.2012

Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade

Každoročne sa dvakrát do roka stretávame v obradnej sieni mestského úradu Stará Turá, aby sme si spoločne pripomenuli krásne životné jubileum našich občanov, ktorí sa počas uplynulého polroka dožili 70 a 75 rokov a 50 spoločne strávených rokov, zlaté svadby našich občanov.


50 rokov spoločného života...
20.12.2011

50 rokov spoločného života...

Okrem jubilantov sa na mestskom úrade v obradnej sieni blahoželalo aj ďalším našim občanom. Päť staroturianskych manželských párov si tu 13. decembra pripomenulo 50 rokov spoločného života – zlatú svadbu.

Nastavenia cookies