Čestný občan a významná osobnosť mesta Stará Turá sa dožíva krásneho jubilea - 90 rokov

Dnes sa dožíva významného životného jubilea - 90 rokov vzácny človek, bývalý zborový farár a senior vo v. Považského seniorátu Milan Kubík. V Starej Turej pôsobil 47 rokov a jeho vľúdny prístup, múdrosť, viera a nádej sa zapísali do srdcí a duší evanjelikov, ale aj dalších obyvateľov Starej Turej.

Životné jubileá sú príležitosťou k ďakovaniu.

Ďakujeme pánovi Kubíkovi za jeho duchovnú činnosť v našom meste, kde obetavo a s láskou slúžil. Všetko čo robil, robil s veľkou pokorou a bázňou oproti Pánu Bohu.

Prajeme mu ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu najbližších a tiež požehnané kroky života naplnené dobrým zdravím.

foto: Ing. M. Medňanský

foto: Ing. M. Medňanský

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.2.2020 | Aktualizácia: 7.2.2020
Nastavenia cookies