Výstavba

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej
31.10.2017

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej

V mesiaci október spracovalo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP žiadosť o poskytnutie dotácie z Interného grantového programu Nadácie SPP k projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“.


Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov
3.10.2017

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP v Starej Turej informuje o činnosti oddelenia, rekonštrukcií plynovodov v meste Stará Turá a upozorňujú na povinnosti pri výrube drevín.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
22.8.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

Na oficiálnych stránkach mesta Stará Turá sme Vás pred časom informovali o tom, že naša spoločnosť realizuje investičnú akciu - výmenu jestvujúceho štvorrúrkového vonkajšieho teplovodného kanála za dvojrúrkový systém a osadenie kompaktných odovzdávacích staníc v sídlisku na uliciach Hurbanovej a Mýtnej.


Separovaný zber v meste Stará Turá
28.6.2017

Separovaný zber v meste Stará Turá

Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta. TSST prevádzkuje Stredisko triedeného zberu od roku 2003 na Holubyho ulici (areál bývalej tehelne).


O verejnom osvetlení
28.6.2017

O verejnom osvetlení

Pocit bezpečia je základným predpokladom kvality života v meste. Tmavé a zle osvetlené ulice, blikajúce svetelné zdroje, výpadky pouličných svietidiel - to je štandard, ktorý poznáme z minulosti.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
14.6.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

V nasledujúcom príspevku Vás chceme oboznámiť s aktivitou, ktorú spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. začína v našom meste realizovať.


Vianočné sviatky v novej bytovke
19.12.2016

Vianočné sviatky v novej bytovke

Ani v roku 2016 sme nezabudli na výstavbu nájomných bytov. Pripravili sme územie pod výstavbu bytového domu na ul. Hlubockého 306/27.


Rekonštrukcia priestoru pred DK Javorina
23.5.2016

Rekonštrukcia priestoru pred DK Javorina

Jarné mesiace sú u väčšiny z nás dlho očakávaným obdobím, keď po pochmúrnych dňoch prichádza čas, kedy si užijeme viac svetla, slnka, načerpáme potrebnú energiu.


11.5.2016

VÝZVA Č. 2/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.


Slávnostné otvorenie čistiarne odpadových vôd Stará Turá
22.2.2016

Slávnostné otvorenie čistiarne odpadových vôd Stará Turá

V piatok 19. februára 2016 za prítomnosti ministra životného prostredia Petra Žigu, primátorky Mesta Stará Turá Anny Halinárovej a predstaviteľov vodárenskej spoločnosti prebehlo slávnostné otvorenie Čistiarne odpadových vôd mesta Stará Turá.