Výstavba

Zóna Mierová dostane novú podobu. Mesto Stará Turá vyhlasuje architektonickú súťaž
3.8.2021

Zóna Mierová dostane novú podobu. Mesto Stará Turá vyhlasuje architektonickú súťaž

Jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre Starej Turej sa dočká zmeny. Mesto chystá revitalizáciu a vyhlásilo verejnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Úlohou architektov je navrhnúť aktívny a atraktívny verejný priestor s výrazným zastúpením zelene.


Zóna Mierová Stará Turá - Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov
2.8.2021

Zóna Mierová Stará Turá - Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

Zóna Mierová, územie s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových, sa nachádza na okraji pešej zóny mesta Stará Turá. Susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici.


Poďme spolu tvoriť zónu Mierová!
11.5.2021

Poďme spolu tvoriť zónu Mierová!

Územie v strede mesta – tzv. zóna Mierová - predstavuje významnú mestotvornú časť. Mesto Stará Turá začalo v minulom roku aktívnu komunikáciu so slovenskými top autoritami v oblasti architektúry, ktorej výsledkom sú aktivity vedúce k zmene tejto lokality, pričom tou najzásadnejšou bude súťaž na urbanisticko-architektonickú štúdiu riešenia obnovy tejto zóny.


Mesto využije bezúročnú pôžičku od štátu na rekonštrukciu komunikácií
22.10.2020

Mesto využije bezúročnú pôžičku od štátu na rekonštrukciu komunikácií

Vedenie mesta Stará Turá využilo tak ako viacero ďalších slovenských miest možnosť vziať si bezúročnú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR na vykrytie výpadkov dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.


Schválili sme nový zámer výstavby rodinných domov
11.8.2019

Schválili sme nový zámer výstavby rodinných domov

A je to tu! Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme 5. augusta 2019 schválili ZÁMER výstavby rodinných domov.


Vizualizácia budovy mestských spoločností
11.8.2019

Vizualizácia budovy mestských spoločností

Prebudovanie celej „zóny“ bývalej priemyslovky bude komplexná aktivita, ktorej úspech bude závisieť aj na tom, ako na seba budú nadväzovať jednotlivé etapy rekonštrukcie.


Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
18.4.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mestu Stará Turá bol do termínu 15.4.2019 zaslaný iba jeden Návrh riešenia zóny bývalej priemyslovky a jej okolia. Zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie vzišiel návrh, aby bol tento zámer zverejnený na pripomienkovanie občanov mesta.


Stretnutie "chodníkovej" komisie
11.3.2019

Stretnutie "chodníkovej" komisie

V rámci prípravy harmonogramu rekonštrukcie ciest a chodníkov sa 7. marca 2019 stretla novovzniknutá „chodníková“ komisia, ktorá hľadá vhodné kritériá, podľa ktorých sa utvorí zoznam chodníkov a komunikácií, ktoré sa budú v horizonte ďalších rokov opravovať.


Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
4.3.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mesto Stará Turá informuje všetkých potencionálnych záujemcov o zámere, že hľadá komplexné riešenie zóny od Ul. Husitskej smerom k Ul. gen. M. R. Štefánika.


Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej
31.10.2017

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej

V mesiaci október spracovalo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP žiadosť o poskytnutie dotácie z Interného grantového programu Nadácie SPP k projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“.