Sanácia environmentálnej záťaže Stará Turá – Drahý vrch

Z výsledkov prieskumu z roku 2015 vyplynulo zaradenie environmentálnej záťaže Stará Turá – Drahý vrch medzi lokality s vysokou prioritou riešenia. Keďže pôvodca znečistenia bol bývalý štátny podnik Chirana, riešenie tejto úlohy na seba prebralo Ministerstvo životného prostredia, ktoré je aj objednávateľom sanácie. Zhotoviteľmi sanácie sú spoločnosti HES-COMGEO a.s. a MM REVITAL a.s. Sanácia bude spočívať v odťažení galvanických kalov obsahujúcich ťažké kovy a ich umiestnenie na likvidáciu do strediska s príslušným oprávnením. Lokalita bude po odťažení zasypaná čistou zeminou a povrch bude zrekultivovaný a zatrávnený.

Predpokladaný harmonogram prác:

  • Aktuálne prebieha príprava realizačného projektu a príprava podkladov k stretom záujmov (07/2023)
  • Nasledovať bude dendrologické posúdenie lokality, do dokončení bude odstránený vegetačný porast (predpoklad 09-10/2023)
  • Po odstránení drevín a zriadení pracoviska (úprava terénu, podsyp prístupovej cesty) bude lokalita zabezpečená oplotením a sa začne s odťažbou (predpoklad 10-11/2023)
  • Sanačné práce – odťažba kontaminovaných kalov a zemín (približne 8000 m3) predpokladáme realizovať do 6-7/2024
  • Súbežne so sanačnými prácami bude realizované vzorkovanie zemín, kalov a podzemných vôd
  • Po ukončení sanácie bude vypracovaná záverečná správa s posanačnou analýzou rizika, ktorá bude predložená komisii na Ministerstve ŽP (predpoklad 8/2024).

K stiahnutiu

MM REVITAL a.s., Publikované: 13.7.2023 | Aktualizácia: 13.7.2023
Nastavenia cookies