Iné

Predaj na tržnici nie je povolený
1.4.2020

Predaj na tržnici nie je povolený

Dnes sme sa na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne telefonicky informovali, či by sme mohli povoliť predaj pre vybrané skupiny predajcov na mestskej tržnici. Stanovisko RÚVZ Trenčín je, že v súčasnosti nie je možné realizovať predaj na mestských a obecných tržniciach.


Kamenárstvo je pre verejnosť otvorené
30.3.2020

Kamenárstvo je pre verejnosť otvorené

Kamenárstvo Michalik na Husitskej ceste v Starej Turej informuje, že prevádzka kamenárstva je pre verejnosť za sprísnených hygienických podmienok otvorená každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 h. V prípade potreby je možné sa dohodnúť aj telefonicky na t. č. 0905 384 942.


Zmena otváracích hodín na Pošte Stará Turá
24.3.2020

Zmena otváracích hodín na Pošte Stará Turá

Pošta Stará Turá oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie bude mať od 23.3.2020 bude zmenené otváracie hodiny.


Potlesk pre zdravotníkov, hasičov, policajtov a ďalších
20.3.2020

Potlesk pre zdravotníkov, hasičov, policajtov a ďalších

Otvorme okná, poďme na balkón a pošlime spolu odkaz všetkým, ktorí za nás bojujú priamo v prvej línii proti koronavírusu! Veľký potlesk všetkým zdravotníkom, hasičom, policajtom, predavačkám, poštárom, autobusárom, upratovačom, kuriérom a ďalším! ĎAKUJEME!


Slovenská pošta vyzýva občanov na rešpektovanie opatrení
20.3.2020

Slovenská pošta vyzýva občanov na rešpektovanie opatrení

S cieľom chrániť zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta denne prijíma prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov...


Mestský úrad Stará Turá zavedie od 1. marca 2020  vo štvrtky nestránkové dni pre verejnosť
3.2.2020

Mestský úrad Stará Turá zavedie od 1. marca 2020 vo štvrtky nestránkové dni pre verejnosť

Mesto Stará Turá ako orgán územnej samosprávy vydáva množstvo rozhodnutí, ktoré si vyžadujú náročnejšiu prípravu, spojenú s potrebou väčšieho sústredenia, študovania viacerých podkladov, sledovania a overovania množstva skutočností, významných pre samotné rozhodovanie v konkrétnom prípade. Táto agenda má rastúcu tendenciu.


Bilancia roka 2019 z pohľadu primátora mesta
22.1.2020

Bilancia roka 2019 z pohľadu primátora mesta

Dvanásť mesiacov od nástupu nového vedenia mesta ubehlo veľmi rýchlo. Výsledky volieb boli rozhodujúcim činiteľom, ktorý nastavil iné parametre smerovania a fungovania mesta. Zmena na vedúcich postoch mesta, ako aj zásadnejšia obmena poslaneckého zboru bola do istej miery pre jednu časť obyvateľstva otáznikom, pre tú druhú alternatívou pre rýchlejšie naplnenie perspektív mesta. Prinášame sumár aktivít mesta pod vedením primátora PharmDr. Leopolda Barszcza s bilanciou roka 2019.


Finančná zbierka pre pána Malára z Durcovej Doliny
16.12.2019

Finančná zbierka pre pána Malára z Durcovej Doliny

Pred týždňom sa v našom meste stala veľmi nešťastná udalosť. Pri požiari domu prišiel o svoj domov pán Malár z Durcovej doliny. Jeho syn, pán Libor Malár, zriadil účet za účelom pomoci po požiari domu svojho otca.


Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov    v rámci projektu„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541)
10.9.2019

Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov v rámci projektu„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541)

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora.


Harmonogram prác technických služieb
12.8.2019

Harmonogram prác technických služieb

Viacerí občania sa na nás obracajú so žiadosťou o informáciu, čo budú realizovať TS v blízkom období. Na letné a jesenné obdobie majú TS naplánovaný nasledovný harmonogram prác.