Iné

Platby za hrobové miesta
25.1.2021

Platby za hrobové miesta

Technické služby mesta Stará Turá žiadajú nájomcov hrobových miest na cintorínoch v Starej Turej...


Spoločnosť TECHNOTUR bude pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÁ
23.12.2020

Spoločnosť TECHNOTUR bude pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÁ

Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situácie COVID-19 spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. oznamuje, že...


ZOS Stará Turá upozorňuje na opatrenia, ktoré budú platiť v zariadení
21.12.2020

ZOS Stará Turá upozorňuje na opatrenia, ktoré budú platiť v zariadení

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a platnej vyhlášky, Zariadenie opatrovateľskej služby Stará Turá upozorňuje, že ako poskytovateľ sociálnych služieb sú povinný zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v priestoroch zariadenia.


Projekt  Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu
28.10.2020

Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Mesto Stará Turá zrealizovalo projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu. Mesto Stará Turá ukončilo realizáciu projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ (kód projektu 304020P534), ktorý bol podporený z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.


Pošta bude od 1.10.2020 pracovať v štandardnom režime s úpravou hodín v sobotu
30.9.2020

Pošta bude od 1.10.2020 pracovať v štandardnom režime s úpravou hodín v sobotu

Slovenská pošta pobočka Stará Turá informuje občanov, že od 1.10.2020 bude pracovať...


Dočasná úprava otváracích hodín na pošte
24.9.2020

Dočasná úprava otváracích hodín na pošte

Slovenská pošta pobočka Stará Turá informuje občanov o dočasnej úprave otváracích hodín...


Otávracie hodiny ÚPSVaR pracovisko Stará Turá
17.9.2020

Otávracie hodiny ÚPSVaR pracovisko Stará Turá

ÚPSVaR v Starej Turej je pre klientov otvorený v nasledovných úradných hodinách...


Kancelárie spoločnosti TECHNOTUR sú dočasne presťahované
10.7.2020

Kancelárie spoločnosti TECHNOTUR sú dočasne presťahované

Kancelárie spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. z dôvodu rekonštrukcie sú presťahované v Dome štátnej správy...


Zákon o byrokracii - pomoc pre občanov a podnikateľov
9.6.2020

Zákon o byrokracii - pomoc pre občanov a podnikateľov

Mestský úrad Stará Turá overuje bezúhonnosť, vlastníctvo k nehnuteľnosti, štatút žiaka/študenta, alebo stav podnikateľského subjektu prostredníctvom portálu Over Si. Na úrad tak už nemusíte nosiť toľko papierov ako v minulosti.


Spoločnosť TECHNOTUR bude pracovať v normálnom režime pre verejnosť od 25.5.2020
22.5.2020

Spoločnosť TECHNOTUR bude pracovať v normálnom režime pre verejnosť od 25.5.2020

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá oznamuje, že bude pracovať v normálnom režime pre verejnosť od...