Nadácia

Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (2. kolo)
18.9.2018

Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (2. kolo)

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 2. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2018.


Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (1. kolo)
3.4.2018

Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (1. kolo)

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2018.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!
2.3.2018

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje.


Celoročná práca Nadácie ŽIVOT vyvrcholila Benefičným koncertom
21.12.2017

Celoročná práca Nadácie ŽIVOT vyvrcholila Benefičným koncertom

Tak, ako to má Nadácia v názve, život a životné príbehy sa i s jej pomocou dokážu pohnúť správnym smerom. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.


Benefičný koncert Dúha v srdci
6.10.2017

Benefičný koncert Dúha v srdci

Stalo sa už peknou tradíciou, že záverom septembra ponúka Spoločenská sála MsKS v Novom Meste nad Váhom krásny zážitok pre všetky deti, mládež i dospelých z Trenčianskeho kraja, ktorí majú telesný alebo mentálny handicap. Tak tomu bolo aj 24. septembra 2017.


Dúhové srdcia v dlaniach detí hrali pre radosť
5.10.2016

Dúhové srdcia v dlaniach detí hrali pre radosť

V nedeľu 25. septembra 2016 sa uskutočnil piaty ročník benefičného koncertu Dúha v srdci v spoločenskej sále MsKS v Novom Meste nad Váhom. Hudobné podujatie spojené s náučnými workšopmi a tvorivými dielňami usporiadané pre deti a osoby s mentálnym postihnutím spestrili svojím vystúpením speváčka Katarína Knechtová zo svojou skupinou, skupiny Maduar a Hudba z Marsu, Folklórny súbor Goral, Zumba inštruktorka Michelle Weber z Dominikánskej republiky a moderátor Dodo Kuriľák.


Program malých komunitných grantov Nadácie ŽIVOT - II.kolo
21.9.2016

Program malých komunitných grantov Nadácie ŽIVOT - II.kolo

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 2. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2016


Program malých komunitných grantov Nadácie ŽIVOT
21.4.2016

Program malých komunitných grantov Nadácie ŽIVOT

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2016.


Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016
20.1.2016

Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016

Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom.


Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT Stará Turá
15.12.2015

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT Stará Turá

Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia, ktorej hlavným poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí, no najmä mládeže v našom mestečku i blízkom okolí.