Pomôžme hlasovaním Nadácii ŽIVOT uspieť v grantovej výzve!

Nadácia ŽIVOT sa zapojila do grantovej výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne #mamnato.

Úspešne sme sa prepracovali do užšieho výberu projektov. Teraz nastáva fáza hlasovania, kedy potrebujeme získať dostatočný počet hlasov, aby bol náš projekt finančne podporený.

Budeme vďační, ak svojím hlasom cez SMS správu podporíte práve náš projekt!!!! 

Nezabudnite, že termín hlasovania sa končí 31. 1. 2019!!!

 

Hlasovať za náš projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare:

HLAS (medzera) 735 (číslo nášho projektu) 

na číslo 0902 020 292

Cena spätnej SMS je 0 € s DPH. Zákazník hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilného operátora.

Zahlasovať je možné len raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt.   

 

Bližšie informácie o celej kampani a projekte #mamnato nájdete na:  

mamnato.sk/grant/postupujuce-projekty/detail/735

 

Ďakujem za Vaše hlasy a zároveň Vás prosím o šírenie tejto prosby o zaslanie SMS hlasu cez ďalších priateľov a známych e-mailom, sociálnymi sieťami a pod. 

 

Svojim hlasom podporíte zmysluplné a pre danú skupinu nápomocné podujatia: 

 

1. Podujatie Otvorená náruč v Podkylave, ktoré pripravujeme už po siedmy krát.

Je zamerané na deti a mládež s ŤZP a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti (St. Turá, N. Mesto, Myjava). Ponúkame: zdravotné a tvorivé terapie, wellness a športové aktivity, odborné konzultácie pre rodičov... Na podujatí sa zúčastňuje do 200 ľudí.

2. Víkend pre deti s autizmom a ich rodičov 

Opäť pozývame deti a rodičov z Podjavorinskej oblasti a tiež z okolia Senice. V spolupráci so spojenou školou na Myjave tvoríme samostatný program pre deti a samostatný pre rodičov. Deťom ponúkneme canisterapiu, športové, tvorivé činností, skupinové aktivity, rodičom odborné konzultácie, diskusie s odborníkmi na tému autizmus, spôsob ako vychovávať dieťa s touto diagnózou, nácvik rôznych terapií pri práci s dieťaťom.  Počet účastníkov 80. 

3. Seminár pre dobrovoľníkov 

Bude zameraný na odborný rast dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú a spoluorganizujú tieto podujatia. Prednášky na tému ako pracovať so znevýhodnenými deťmi, osobnostný rast, motivácia k pokračovaniu v dobrovoľníctve... Počet účastníkov 40.

 

Verím, že aj vďaka Vašej podpore získame potrebný počet hlasov a dokážeme zrealizovať všetky naplánované podujatia.

 

S napätím a pozitívnym očakávaním

Júlia Bublavá za Nadáciu ŽIVOT

 

 

Júlia Bublavá, Publikované: 16.1.2019 | Aktualizácia: 17.1.2019
Nastavenia cookies