Nadácie ŽIVOT a jej Benefičný koncert

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT Foto:Ing. Martin Medňanský

Tak, ako to má Nadácia v názve, život a životné príbehy sa i s jej pomocou dokážu pohnúť  správnym smerom. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT Stará Turá.

Podporovať a rozvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, školstva a životného prostredia, pomáhať chorým  a ľuďom v núdzi zabezpečuje nadácia už celých 22 rokov. Od roku 1996, kedy sa datuje vznik, pomohla svojimi nezištnými skutkami mnohým občanom mesta Stará Turá a stala sa súčasťou ich života. A aj vďaka štedrým prispievateľom formou odvodu podielu 2 % zo zaplatenej dane a dotácie 2 000 EUR  od mesta Stará Turá mohla nadácia v roku 2018 rozdeliť 7 200 EUR v dvoch grantových kolách  projektov.  Na úhradu liečebných a rehabilitačných pobytov detí z nášho mesta nadácia poskytla účelové dary vo výške necelých 18 000 EUR.

V tradičnom predvianočnom termíne sa 9.12.2018 konal benefičný koncert našej nadácie. V Dome kultúry vystúpili deti z materskej školy, základnej umeleckej školy, základnej školy , čo bolo nádherným poďakovaním za celoročnú prácu nadácie. Duch vianočných sviatkov bol prítomný počas celého programu, kde sa tancovalo, spievalo, recitovalo.

Členka správnej rady Nadácie ŽIVOT PhDr. Věra Tepličková privítala na pódiu oceňovaných za rok 2018. V tomto roku nimi boli nie osobnosti mesta ale školy a to Stredná odborná škola Stará Turá a Základná umelecká škola Stará Turá pri príležitosti sedemdesiateho výročia vzniku. Pani Tepličková v rámci rozhovoru priblížila prínos oboch škôl pre naše mesto.

 I tieto vianočné sviatky nadácia pripravila krásnu charitatívnu akciu „Urobme si štedrejšie Vianoce“, v spolupráci s veriacimi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Rímskokatolíckej cirkvi a Materského centra Žabka. Podujatie, ktorým pomáhame spríjemniť Vianoce osamoteným seniorom a sociálne odkázaným rodinám s deťmi. Koledníci okrem dobrej nálady, ich obdarovali kapustnicou, ovocím, domácim pečivom, sladkosťami a drobnými darčekmi.

Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadácie a akoukoľvek sumou pomohli či už formou daru alebo odvedením svojich 2 % z daní.

Vážení darcovia, veríme, že zachováte svoju priazeň Nadácii ŽIVOT aj v ďalších rokoch, pretože sme presvedčení, že „každé“ poďakovanie je nový začiatok.

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 2.1.2019 | Aktualizácia: 2.1.2019
Nastavenia cookies