Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje.  Prispejme svojim podielom našim deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Rozhodnite o použití podielu z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2019.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT podporuje formou programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivity i projekty historického významu. Významne pomáha našim deťom prispením na liečbu závažných zdravotných ochorení, kde každé zlepšenie je pre nás zadosťučinením a novou výzvou do budúcna. Iba pripomíname, že všetky finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí získať, sa použijú pre chorých a na spomínané aktivity v meste Stará Turá.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme. 

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % si môžete stiahnuť na:

www.staratura.sk/resources/File/vyhlasenie-editovatelne-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmu-fyzickej-osoby-rok-2019.pdf

 

Údaje o prijímateľovi :

Názov:                Nadácia ŽIVOT

Sídlo:                  Nám. Dr. Schweitzera 194

                            916 01 Stará Turá

IČO:                   35630337

Právna forma:   nadácia

Č.Ú.: 3357094453/0200

IBAN: SK77 0200 0000 0033 5709 4453

BIC:  SUBASKBX

 

Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných prostriedkov na  aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež ako i pre deti s vážnymi zdravotnými problémami. Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným príslušníkom, kolegom v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme že pomáhate!

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 25.2.2020 | Aktualizácia: 3.3.2020
Nastavenia cookies