Podporte nás a rozhodnite o použití podielu z vašich daní

Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života detí a mládeže nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.

V týchto ťažkých a zložitých časoch sme sa dostali do situácie, že sa nám nepodarilo nadáciu zaregistrovať ako prijímateľa podielu zo zaplatených daní. Nakoľko máme záujem pokračovať v  našich aktivitách a plnení svojho cieľa pomáhať, dohodli sme sa so Železničným múzeom Stará Turá pre rok 2021  na vzájomnej spolupráci. Naďalej budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivity, vzdelávanie či kultúru i projekty historického významu. Pomáhať deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na liečbu závažných zdravotných ochorení, kde každé zlepšenie ich zdravotného stavu je pre nás zadosťučinením a novou výzvou do budúcna. Nadácia už tradične realizuje krásnu charitatívnu akciu „Urobme si štedrejšie Vianoce“, ktorá je už niekoľko rokov pripravovaná v spolupráci s veriacimi z našich cirkevných zborov a za pomoci dobrovoľníkov.  V tejto neľahkej dobe sme finančne napomohli pri obstaraní rúšok pre našich seniorov.

Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) pre Železničné múzeum Stará Turá, ktoré je v roku 2021 našim partnerom, prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť na:

https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-do-vysky-2-zaplatenej-dane/

 

Údaje o prijímateľovi :

Názov:                Železničné múzeum Stará Turá

Sídlo:                  Dibrovova 220

                            916 01 Stará Turá

IČO:                    42141192

Právna forma:     občianske združenie

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 12.3.2021 | Aktualizácia: 15.3.2021
Nastavenia cookies