Nadácia

Program malých komunitných grantov 2015
27.4.2015

Program malých komunitných grantov 2015

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2015.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!
18.3.2015

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú !
26.3.2014

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú !

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše.


Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
20.12.2013

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých.


4.12.2013

Prijmite pozvanie na koncert Nadácie ŽIVOT

V tomto predvianočnom období má už v našom meste každoročne trvalé miesto benefičné podujatie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT v spolupráci so staroturianskymi školami, centrom voľného času a Domom kultúry Javorina.


Dúha zafarbila detské srdiečka šťastím a radosťou
3.10.2013

Dúha zafarbila detské srdiečka šťastím a radosťou

Nové Mesto nad Váhom v sobotu, 28. septembra 2013, spestrila svojimi farbami dúha. Slnkom rozžiarené mesto privítalo mentálne a zdravotne postihnutých ľudí z rôznych zariadení sociálnych služieb, domovov sociálnych služieb i detských domovov Trenčianskeho kraja, aby všetci spolu, spojením dobrej nálady, zážitkov i kvalitnej hudby, objavili v sebe „novú radosť zo života“.


Výzva na podávanie žiadostí o grant
2.5.2013

Výzva na podávanie žiadostí o grant

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1.kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2013.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!
21.3.2013

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše.


Výzva na podávanie žiadostí o grant
16.8.2012

Výzva na podávanie žiadostí o grant

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú !
12.3.2012

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú !

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše.