Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo Nové nápady na Váhu 2016

 Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 2016, konkrétne voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, sídliskových aktivít a skvalitňovania životného prostredia.

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie so sídlom v obciach a mestách okresu Nové Mesto nad Váhom, ale i so sídlom mimo tohto regiónu, pokiaľ sa ich projekt bude bezprostredne dotýkať života v ňom. Podporíme tiež zaujímavé projekty kultúrnych a voľnočasových inštitúcií ako sú knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a samozrejme aj neformálne skupiny obyvateľov. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 € a termín uzávierky grantového kola je 15. 

februára 2016.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Trenčianskej nadácie:

http://www.trencianskanadacia.sk/programy-a-projekty/grantovy-program

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.1.2016
Nastavenia cookies