Celoročná práca Nadácie ŽIVOT vyvrcholila Benefičným koncertom

Logo Nadácie Život

Tak, ako to má Nadácia v názve, život a životné príbehy sa i s jej pomocou dokážu pohnúť  správnym smerom. Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít a v snahe zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.

Je to až neuveriteľné, ale podporovať a rozvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, školstva a životného prostredia, pomáhať chorým  a ľuďom v núdzi zabezpečuje nadácia už celých 21 rokov. Od roku 1996, kedy sa datuje vznik, pomohla svojimi nezištnými skutkami mnohým občanom mesta Stará Turá a stala sa súčasťou ich života. A aj vďaka štedrým prispievateľom formou odvodu podielu 2 % zo zaplatenej dane a dotácie 2 000 EUR  od mesta Stará Turá mohla nadácia v roku 2017 rozdeliť 9 405 EUR v dvoch grantových kolách  projektov.  Na úhradu liečebných a rehabilitačných pobytov detí z nášho mesta nadácia poskytla účelové dary vo výške 45 248,39 EUR. Či už je pomoc na strane obdarovaných alebo zo strany prispievateľov, hlavnou myšlienkou je pomáhať. Tak tomu bolo i v nedeľu 10. decembra.

V Dome kultúry vystúpili detičky z materskej školy, základnej umeleckej školy a základnej školy v benefičnom podujatí, ktorý bol nádherným poďakovaním za celoročnú prácu nadácie. Duch vianočných sviatkov bol prítomný počas celého programu, kde sa tancovalo, spievalo, recitovalo.

Členka správnej rady Nadácie Život PhDr. Věra Tepličková privítala na pódiu oceňované osobnosti mesta za rok 2017 a to pána seniora Mgr. Milana Kubíka a pána Viliama Matušku, ktorí prevzali toto čestné ocenenie. Pani Tepličková priblížila prínos týchto dvoch pánov pre naše mesto a správkyňa nadácie Ing. Petrovičová im za všetku ich prácu poďakovala.

I tieto vianočné sviatky nadácia pripravuje krásnu charitatívnu akciu „Urobme si štedrejšie Vianoce“, v spolupráci s veriacimi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Rímskokatolíckej cirkvi a Materského centra Žabka. Podujatie, ktorým pomáhame spríjemniť Vianoce osamoteným seniorom a sociálne odkázaným rodinám s deťmi. Koledníci okrem dobrej nálady, ich obdarujú kapustnicou, ovocím, domácim pečivom, sladkosťami a drobnými darčekmi.

Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadácie a akoukoľvek sumou pomohli či už formou daru alebo odvedením svojich 2 % z daní.

Vážení darcovia, veríme, že zachováte svoju priazeň Nadácii ŽIVOT aj v ďalších rokoch, pretože sme presvedčení, že „každé“ poďakovanie je nový začiatok. Krásne a radostné sviatky.

 

Foto: Ing. Martin Medňanský

 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 21.12.2017 | Aktualizácia: 22.12.2017
Nastavenia cookies