Pozvánka na benefičný koncert

 V tomto predvianočnom období má už v našom meste každoročne trvalé miesto benefičné podujatie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT v spolupráci so staroturianskymi školami, a Domom kultúry Javorina. Prijmite v tomto čase naše pozvanie na

Benefičný koncert

Nadácie ŽIVOT,

ktorý sa uskutoční v nedeľu 6. decembra 2015 o 15.00 hod. v DK Javorina. V programe vystúpia žiaci staroturianskych škôl. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Správna rada nadácie chce zároveň poďakovať všetkým – podnikateľom, fyzickým i právnickým osobám, ktorí v priebehu tohto roka prispeli finančnou čiastkou na konto nadácie prostredníctvom Detskej organizácie FÉNIX Stará Turá, či už formou daru alebo odviedli svoje 2 % daní za rok 2014 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky sú rozdeľované v zmysle štatútu nadácie na rôzne mimoškolské podujatia v našom meste v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 30.11.2015
Nastavenia cookies