Mesto využije bezúročnú pôžičku od štátu na rekonštrukciu komunikácií

 

Vedenie mesta Stará Turá využilo tak ako viacero ďalších slovenských miest možnosť vziať si bezúročnú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR na vykrytie výpadkov dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Predpokladaný výpadok dane pre mesto Stará Turá podľa prepočtov MF SR je 192 474 €.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu v maximálne možnej výške.  Pôžičku v tejto výške s nulovým úrokom bude samospráva splácať v rokoch 2024 až 2027 a nebude mať zásadný dopad na úverové zaťaženie mesta. Ministerstvo financií vo svojich vyjadreniach pripúšťa, že v budúcnosti by táto finančná výpomoc mohla byť zmenená na nenávratný grant.

Takto získané peniaze sa vedenie mesta rozhodlo investovať do údržby a opravy chodníkov a miestnych komunikácií, s ktorými sa pre výpadok podielových daní v tomto roku už nepočítalo. Práve preto sa aj verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce začalo neskôr ako býva obvyklé, čiže samotná realizácia je naplánovaná na mesiace október – december 2020.

V rámci schválených finančných prostriedkov sú naplánované rekonštrukcie týchto chodníkov a komunikácii:

 

·         Chodníky - vnútroblok na Ul. Lipovej č.2, 4

·         Chodník na Ul. Komenského + vnútri v škole 

·         Chodník Ul. Hurbanova (od reštaurácie Andiamo smerom k Ul. Mierovej)

·         Chodník na Ul. 8. apríla (od Elsteru po koniec Starej Turej)

·         Parkovisko pred maloobchod. prevádzkami (VÚB, Elektro, Optika...)

·         Cesta v miestnej časti Súš (od autobusového otoču po hasičskú zbrojnicu)

 

Celková vysúťažená suma za realizáciu prác je 181 031, 60€. Ukončenie prác na chodníkoch a komunikáciách je závislé od vhodných poveternostných podmienok, preto veríme, že počasie bude realizátorovi priať.

 

TSST, KP

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.10.2020 | Aktualizácia: 20.1.2021
Nastavenia cookies