Menu

Schválili sme nový zámer výstavby rodinných domov

 

A je to tu! Dňa 5.8.2019 sme vykročili k méte, ktorá sa nazýva individuálna bytová výstavba. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sme schválili ZÁMER výstavby rodinných domov. Je to po dlhšom čase koncepčný prístup pre vybudovanie priestoru na výstavbu cca 15 rodinných domov s výhľadom jeho ďalšieho rozširovania. Ide o mestský pozemok s rozlohou približne 14 000 m2, ktorý je v súlade s aktuálnym územným plánom a je situovaný za železničnou traťou v oblasti Kujanovca. Keď som na Valnom zhromaždení spoločnosti Aquatur zadával úlohu nájsť najvhodnejšiu plochu z pohľadu najefektívnejšieho a najrýchlejšieho napojenia potencionálneho priestoru na existujúcu infraštruktúru, predpokladal som, že sa niekam posunieme. Avšak za veľmi rýchle a maximálne zodpovedné osvojenie si tejto idey chcem poďakovať všetkým, ktorí sa tejto úlohy zhostili a v krátkom čase predložili konkrétne kroky. Či už je to autor identifikovaného pozemku, kolegovia z Aquaturu, poslanci, alebo kolegovia z MsÚ. Aj keď ostali na stole niektoré otázniky, verím, že aj na tie nájdeme spoločne odpovede a konečne sa v Starej Turej rozbehneme aj v oblasti, ktorá tu roky absentovala, t.j. výstavba rodinných domov. Už dnes začíname riešiť všetko potrebné k úspešnému zvládnutiu prvého kroku, teda vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie.

 

PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta, Publikované: 11.8.2019 | Aktualizácia: 5.9.2019