Mesto si uctilo jubilantov

 Čas, ten v živote veľmi rýchlo plynie. A počas života sa všetci veľmi meníme. Zhusťujú a prehlbujú sa nám vrásky a vytvárajú krásne ornamenty na našich tvárach. Striebrom sa poprašujú naše vlasy a my sme rok od roka bohatší o životné skúsenosti. Tieto skúsenosti potom vo vyššom veku môžeme predávať tým mladším, ktorí možno neokúsili starosti i radosti života tak naplno ako my.  

Svoje životné skúsenosti odovzdávajú ďalším generáciám aj naši milí jubilanti, ktorí sa v druhom polroku 2015 dožili krásneho jubilea 70 a 75 rokov.  S radosťou sme ich privítali v obradnej sieni nášho mesta 24. novembra 2015. Zo 74 pozvaných jubilantov prijalo pozvanie pani primátorky Ing. Anny Halinárovej a členov Zboru pre občianske záležitosti 37 oslávencov.

Vo svojom príhovore sa primátorka poďakovala našim jubilantom za prácu, ktorú vykonávali v prospech mesta na svojich rôznorodých pozíciách, ale aj za to, že vychovávali svoje deti a starali sa o svoje rodiny. Potom každý z nich prevzal z jej rúk osobné blahoželanie a zapísal sa do pamätnej knihy nášho mesta.

Na roky, ktoré ubehli, ale ktoré všeličo dali i všeličo vzali, potom spoločne zaspomínali pri malom posedení v zasadacej miestnosti mestského úradu spoločne s pani primátorkou a zástupkyňou primátorky Bc. Zuzanou Zigovou.

Nájsť v živote niekoho, kto bude stáť po Vašom boku v povestnom „dobrom i zlom“ je túžbou snáď každého človeka. Keď takého človeka nájdete, stane sa pre Vás najväčším drahokamom zo všetkých na svete. Takéto krásne súznenia dvoch duší si váži i mesto Stará Turá. Aj preto sa obradná miestnosť mestského úradu hneď na druhý deň po stretnutí jubilantov zaplnila ďalšími jubilujúcimi občanmi. Tentokrát však pozvanie prijali manželské páry, ktoré v druhom polroku 2015 oslávili výročie svojho sobáša. V jednom prípade to bolo neuveriteľných 60 rokov spoločného života a ďalších 10 manželských párov si tento rok pripomenulo 50 rokov manželstva.

K tomuto krásnemu výročiu poblahoželala manželom primátorka mesta spoločne so zástupkyňou primátorky a odovzdali im malé darčeky. Za organizačnú prípravu a realizáciu týchto pekných podujatí ďakujeme členkám Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá a pani matrikárke Bc. Erike Držková. Program doplnili príjemným spevom a hrou pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Stará Turá.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú v tomto polroku zlatú svadbu, chceme popriať ešte veľa krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému. 

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 1.12.2015
Nastavenia cookies