Spoločne sme oslávili okrúhle výročia

 Tajomstvom pekného starnutia je tešiť sa z každého prežitého dňa v kruhu svojich najbližších a kamarátov, tešiť sa z maličkostí, ktoré nás obklopujú a robia nám radosť. K takýmto krásne prežitým dňom patrí v každej rodine okrúhle výročie narodenia niektorého z členov rodiny či okrúhle výročie sobáša rodičov či starých rodičov.

Mesto Stará Turá dvakrát do roka organizuje stretnutia jubilantov, ktorí sa v danom polroku dožili významného životného jubilea – 70 a 80 rokov a stretnutia manželských  párov, ktoré si pripomenuli zlatú či diamantovú svadbu.

Pozvanie primátorky mesta Anny Halinárovej a členiek Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade Stará Turá dostalo poštou 69 jubilantov. V obradnej sieni mestského úradu sa nakoniec v utorok 14. júna zišlo 39 z nich. K okrúhlemu výročiu prišli jubilantom zaspievať a zahrať aj deti z folklórneho súboru Turanček pod vedením pána učiteľa Stískala zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej.  Prítomným oslávencom sa prihovorila primátorka mesta, ktorá vyzdvihla najmä ich prácu, ktorú vykonávali na svojich pozíciách v prospech nášho mesta, ale aj výchovu, ktorú dávali svojim deťom. Jubilanti potom prevzali z jej rúk blahoželania a zapísali sa do pamätnej knihy nášho mesta. Príjemné strávené chvíle ešte predĺžili pri malom občerstvení v zasadacej miestnosti mestského pradu.

V stredu 15. júna oslava života a lásky v obradnej sieni pokračovala. Naše pozvanie totiž prijali 4 manželské páry, ktoré si tento rok pripomenuli 50 rokov manželstva. Boli to manželia  Hvožďaroví, Sadloňoví, Jansoví a Manákoví. Ku krásnym 50 rokom spoločného života poblahoželala manželom primátorka mesta spoločne so zástupkyňou primátorky a odovzdali im malé darčeky. Potom sa spoločne zapísali do pamätnej knihy nášho mesta. Počas stretnutia sa manželským párom okrem členiek ZPOZ prihovorila básničkou aj talentovaná žiačka Základnej školy Stará Turá Rebecca Jašáková.

V stredu 15. júna navštívila zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová v dopoludňajších hodín priamo v domácnosti i manželský pár, ktorý oslávil neuveriteľných 60 rokov spoločného života. Manželia Pribišovci žiaľ nemohli prísť na mestský úrad, ale sme radi, že spoločné stretnutie s predstaviteľmi mesta ich aj u nich doma potešilo.

Stretnutie jubilantov i zlaté svadby veľmi pekne pripravili členky Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade Stará Turá a pani matrikárka Erika Držková.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú zlatú a diamantovú svadbu, chceme popriať ešte veľa krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému. 

Lívia Boorová, Publikované: 2.7.2016
Nastavenia cookies