Záver roka v podaní jubilantov a manželských párov

Jubilanti v obradnej sieni mesta (foto: MsÚ Stará Turá)

Jeseň je vždy krásnym obdobím, hrá dokonalými farbami, zbiera sa úroda, ktorá nám za celoročnú starostlivosť priniesla svoje plody a hlavne nám pripomína, že svoj sviatok oslavujú naši seniori. Nie nadarmo sa hovorí mesiacu október, že je mesiacom úcty k starším. Tých skôr narodených sme si práve v tomto mesiaci uctili malým koncertom pod názvom Mesto seniorom, kde vystúpila skupina DUO SONET.

O pár týždňov na to 26. novembra matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona Málková v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá zorganizovali príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea, 70 a 80 rokov. 

Tak ako tradične pri týchto slávnostných udalostiach, na úvod zazneli vychýrené piesne Detského folklórneho súboru Turanček pod vedením MgA. Michala Stískala.

Hojná účasť v obradnej sieni, kde zavítalo dovedna 53 z celkovo pozvaných 90 jubilantov, si vypočuli krátku báseň, ktorú predniesla Mgr. Katarína Medňanská. Následne si slovo vzal primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz, ktorý sa prihovoril našim milým oslávencom. Poprial im hlavne ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí, kruhu rodiny a priateľov. V závere všetkým zainteresovaným poďakoval a odovzdal kvety. Svoju prítomnosť jubilanti spečatili podpisom do pamätnej knihy mesta a presunuli sa k spoločnému stolu, na ktorom bolo pripravené malé občerstvenie. Tam, za prítomnosti primátora mesta i jeho zástupkyne Mgr. Ivety Gavačovej, ešte živo diskutovali o aktuálnom dianí v meste ako i o časoch nedávno minulých.

Dovoľte aj mne, v mene mojom i redakcie Staroturianskeho spravodajcu vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným jubilantom, a zaželať im, aby boli naďalej plný životného optimizmu, tešili sa dobrému zdraviu a sprevádzala ich radosť a spokojnosť na každom kroku. 

Hneď v nasledujúci deň 27. novembra nás čakala opäť jedna príjemná udalosť. V obradnej sieni mesta Stará Turá si pripomenuli 2 staroturianske manželské páry 50 rokov spoločného spolužitia – zlatú svadbu. Manželov Benianovcov a Kostelných privítal primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz a v krátkom príhovore vyslovil obdiv nad ich dlhoročným manželským spolunažívaním. Zaželal im ešte veľa krásnych spoločne prežitých rokov v pevnom zdraví, šťastí a láske. Manželia si z jeho rúk prevzali malý darček a zanechali svoj podpis v pamätnej knihe mesta. 

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 29.11.2019 | Aktualizácia: 3.12.2019
Nastavenia cookies