Krásne životné medzníky sme si pripomenuli v obradnej sieni

 

Tak ako sa už stalo tradíciou, dvakrát do roka sa stretávame v príjemnej atmosfére s občanmi mesta, ktorý sa dožili nádherného životného jubilea, 70 a 80 rokov. Boli sme však nesmierne radi, že na spoločné stretnutie, ktoré bolo 15. novembra prišli i jubilanti, ktorí oslávili 85 a viac rokov. Pozvanie v druhej polovici roka 2016, do obradnej siene v tento už predvianočný čas prijalo žiaľ len 37 jubilantov. Ani menší počet oslávencov však nezabránil bujarým diskusiám „rovesníkov“, ktoré prebiehali už pri príchode do obradnej siene. V tejto úctyhodnej vekovej línií sú myšlienky natoľko živé, že je stále o čom diskutovať, baviť sa a hlavne spomínať.
Spoločné stretnutie začalo vystúpením detského speváckeho súboru zo základnej umeleckej školy pod vedením MgA. Michala Stískala, ktorého piesne pohladili nejednu dušičku oslávencov. Následne primátorka  Ing. Anna Halinárová predniesla príhovor, kde vyzdvihla prístup, nadšenie a celkovú prácu oslávencov, ktorú počas mnohých rokov vykonávali pre naše mesto. Na záver všetkým poďakovala a zaželala jubilantom do ďalšieho obdobia veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu najbližších. Každý z oslávencov obdržal malý darček, svoj podpis zanechali v mestskej kronike a presunuli sa do veľkej zasadačky, kde bolo pre nich prichystané malé občerstvenie.
Druhý deň nás čakala opäť veľmi milá udalosť. V obradnej sieni mesta Stará Turá, si 16. novembra pripomenuli 3 staroturianske manželské páry 50 rokov spoločného života – zlatú svadbu a 1 manželský pár dokonca 60 rokov – diamantová svadba. Manželov Vráblových, Bednárových, Revayových a Nemcových privítala primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. V príhovore zdôraznila význam ich dlhoročného manželského zväzku a zaželal ešte veľa krásnych spoločne prežitých rokov v dobrom zdraví, šťastí a láske.
Obe podujatia pripravili a zorganizovali matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona Málková v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá, za čo im patrí veľké ďakujem.

 

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 29.11.2016
Nastavenia cookies