Začiatok roka v znamení jubilantov

stretnutie jubilantov Foto:MK

Každý z nás sa určite počas svojho života zastavil na pár minút a premýšľal, ako ten čas rýchlo plynie. Pravda odveká je, že mnoho vecí v živote človeka sa dá zastaviť, avšak čas a roky nie. Možno i preto sme radi, že sa v našom meste stalo milou tradíciou stretnutie jubilantov. Aspoň na tých pár chvíľ máme pocit, že čas zastal a pri spomienkach jednotlivých účastníkov, sa dokonca o  nejaký rok vrátil späť. Najmä pri takýchto stretnutiach si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi. Pribúdajúce roky nie sú pre týchto občanov vôbec dôvodom na nostalgické spomienky, práve naopak, mnohí sa obzrú späť na úspechy, ktoré dosiahli, i prácu, ktorú odviedli a s elánom sebe vlastným sa pustia do ďalšej činnosti, ktorá ich napĺňa.

V úvode nového roku 2018 matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona Málková v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá zorganizovali takéto veľmi príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea, 70 a 80 rokov. Potešilo nás, že do obradnej siene dňa 16. januára 2018 si našli cestu i jubilanti, ktorí oslávili 85 a viac rokov. Na začiatok ich privítali rezké tóny Detského folklórneho súboru Turanček pod vedením MgA. Michala Stískala. K ich životnému jubileu im následne zablahoželala i primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým jubilujúcim občanom za ich statočnú a obetavú prácu, ktorú vykonávali pre mesto. Vyzdvihla tiež radosť z toho, s akou hlbokou úctou a citom pomáhajú vychovávať svoje vnúčatá a pravnúčatá, vštepujú im tvorivosť, elán a úctu ku všetkým hodnotám života. V závere prítomným poďakovala a zaželala oslávencom nech ich nasledujúce roky sú pretkané pevným zdravím, radosťou a pohodou v kruhu najbližších. Každý z oslávencov si prevzal pamätný list a malý darček a svoj podpis zanechal v pamätnej knihe mesta. Následne sa všetci presunuli do veľkej zasadačky, kde bolo pre nich prichystané malé občerstvenie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným jubilantom a želáme im, aby boli naďalej plný životného optimizmu, tešili sa dobrému zdraviu a sprevádzala ich radosť a spokojnosť na každom kroku.

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 18.1.2018 | Aktualizácia: 18.1.2018
Nastavenia cookies