Jubilujúci občania prijali pozvanie do obradnej siene

Všetko na svete sa môže človek pokúsiť zastaviť, každý pohyb, každé trápenie, každú životnú búrku...čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas.

S uplývajúcimi rokmi a s pribúdajúcimi šedinami si uvedomujeme, ako je nám na tomto svete medzi ľuďmi, ktorých máme radi, dobre. Spomíname na dni, kedy sme boli mladí, na dni, kedy nám bolo dobre, ale i na dni, ktoré nepatrili k tým najšťastnejším. Spomíname i na dni, keď sme vstupovali do manželstva a keď sme položili základy našich rodín. Spomienky sa často vynárajú práve vtedy, keď oslavujeme nejaké jubileum a na torte pred nami svieti aktuálne okrúhle číslo nášho veku.

Mesto Stará Turá si práve tieto okrúhle narodeniny našich občanov rado pripomína, a preto sme veľmi radi, že aj v tomto roku prijali pozvanie primátorky mesta a Zboru pre občianske záležitosti jubilanti, ktorí sa v danom polroku dožili krásneho životného jubilea - 70 a 75 rokov.

Do obradne siene bolo dňa 23. júna 2015 pozvaných 80 jubilantov. Pozvanie primátorky mesta Ing. Anny Halinárovej prijalo 39 prítomných oslávencov. Vo svojom príhovore sa primátorka poďakovala našim jubilantom za prácu, ktorú vykonávali v prospech mesta na svojich rôznorodých pozíciách. Pripomenula tiež, že životné skúsenosti každého z nich by nás mohli v mnohom utvrdiť, poučiť, poradiť a naznačiť i smer, ktorým sa ubrať. Potom prevzali z rúk pani primátorky blahoželanie a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Príjemné popoludnie zakončili spoločne na posedení pri malom občerstvení v zasadacej miestnosti mestského úradu spoločne s pani primátorkou a zástupkyňou primátorky Bc. Zuzanou Zigovou. Zo stretnutia vzišlo i množstvo podnetov, ktoré ich trápia a ktoré sa budú snažiť zamestnanci mestského úradu a technických služieb čo najskôr vyriešiť.

Obradná sieň mesta Stará Turá nezostala dlho prázdna. Hneď na druhý deň prijal pozvanie na mestský úrad manželský pár, ktorý v tomto roku oslávil neuveriteľných 60 rokov spoločného života a tiež 5 manželských párov, ktoré si tento rok pripomenuli 50 rokov manželstva.

K tomuto krásnemu výročiu poblahoželala manželom primátorka mesta spoločne so zástupkyňou primátorky a odovzdali im malé darčeky.  

Obe podujatia veľmi pekne pripravili členky Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá a pani matrikárka Bc. Erika Držková. Program doplnili príjemným spevom a hrou pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Stará Turá.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú v tomto polroku zlatú svadbu, chceme popriať ešte veľa krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému. 

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 25.6.2015
Nastavenia cookies