Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade

jubilanti Foto:LB

Každoročne sa dvakrát do roka stretávame v obradnej sieni mestského úradu Stará Turá, aby sme si spoločne pripomenuli krásne životné jubileum našich občanov, ktorí sa počas uplynulého polroka dožili 70 a 75 rokov. Tentokrát sa toto príjemné stretnutie uskutočnilo 25. júna a zúčastnilo sa ho až 44 oslávencov.

Hneď na ďalší deň sme si pripomenuli ďalší dôležitý medzník v životoch niektorých našich občanov. V obradnej siene mestského úradu sme privítali štyri manželské páry, ktoré v tomto polroku oslávili 50 rokov spoločného života.

Ku krásnemu životného jubileu a zlatým svadbám zablahoželala prítomným v oba dni zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Soňa Krištofíková, matrikárka Blanka Mocková a členky zboru pre občianske záležitosti, Božena Michalcová a Miladka Podfajová.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú v tomto polroku zlatú svadbu, chceme popriať ešte veľa krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému.

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 2.7.2012 | Aktualizácia: 18.9.2017
Nastavenia cookies