Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade

Členky Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará  Turá dvakrát do roka organizujú veľmi príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, ktorý sa v danom polroku dožili krásneho životného jubilea, 70 a 75 rokov. Inak tomu  nebolo ani v pondelok 10. júna.

Do obradnej siene mestského úradu sme pozvali spolu 60 jubilantov. Žiaľ, naše pozvanie prijalo iba 33 z nich, čo nám bolo veľmi ľúto.

Oslávencom sa prihovoril primátor Ing. Ján Kišš, ktorý im poďakoval za ich dlhoročnú prácu v prospech mesta a za výchovu ich detí, ktoré sú dnes už dospelé a podieľajú sa na rozvoji Starej Turej. Jubilanti prijali od pána primátora i členiek Zboru pre občianske záležitosti srdečné blahoželanie k ich krásnemu jubileu a zapísali sa i do pamätnej knihy mesta. Neskôr si spoločne posedeli pri malom občerstvení a porozprávali sa o svojich každodenných starostiach i radostiach.

Hneď na ďalší deň sme v obradnej sieni mesta privítali dva manželské páry, ktoré si tento rok pripomínajú 50 rokov spoločného života. Tento dôležitý medzník svojho života oslavovali Jaroslav Less s manželkou Vlastou a Martin Teplička s manželkou Jarmilou. K pevnému a dlhovekému partnerstvu plnému lásky zablahoželala prítomným párom zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Soňa Krištofíková.

Za príjemnú organizáciu oboch podujatí ďakujeme členkám Zboru pre občianske záležitosti a pani matrikárke, Bc. Ivone Malkovej. Podarený program pripravili na obe podujatia deti zo Základnej umeleckej školy a pani učiteľka Božena Michalcová.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú v tomto polroku zlatú svadbu, chceme popriať ešte veľa krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému.

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 25.6.2013
Nastavenia cookies