Životné prostredie

Kam s použitými respirátormi a čo s odpadom počas tejto mimoriadnej situácie?
19.3.2020

Kam s použitými respirátormi a čo s odpadom počas tejto mimoriadnej situácie?

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom zberových spoločností, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu, buďte preto ohľaduplní a dbajte viac ako inokedy na množstvo produkovaného odpadu a jeho správne triedenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji
18.12.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí si adoptovali strom v novej dubovej aleji

Topoľovú aleju, ktorá celé desaťročia stála popri ceste na Dubník, muselo mesto pre prestárnutosť a chorobu stromov v jarných mesiacoch vyrúbať. Zlý zdravotný stav stromov ohrozoval bezpečnosť ľudí, ktorí navštevovali areál Dubníka.


Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu
25.10.2019

Podporte novú aleju k Dubníku kúpou stromu

Podľa vzoru iných miest ponúkame aj v našom meste možnosť obyvateľom podporiť výsadbu stromov na novej aleji k Dubníku ich adoptovaním.


Nový život pre vnútroblok
21.10.2019

Nový život pre vnútroblok

Koncom leta 2019 sa mesto Stará Turá zapojilo do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výzva sa týkala grantového programu Zelené oči, zameraného na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Ide o program, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Jeho účelom je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na našom území.


Dni jesenného zberu
30.9.2019

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú aj tento rok zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu.


Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území
4.7.2019

Upozornenie na kontroly zákazu vjazdu do chránených území

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Stráž prírody v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky od mája 2019 začali monitorovať nezákonné vjazdy motorových vozidiel do chránených území.


Kompostéry pre rodinné domy dorazili na miesto
11.6.2019

Kompostéry pre rodinné domy dorazili na miesto

Milí spoluobčania, radi by sme Vás i touto cestou informovali o tom, že záhradné kompostéry na triedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“) konečne dorazili na miesto...


JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
2.4.2019

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Tak ako po minulé roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla až 14. apríla 2019. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.
Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu...

Nastavenia cookies